Türkiye Finans Iphone 11 Çekilişi 2020

iPhone 11 – 11 kişiye Hediye!


Hediye

 • 11  adet Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu

Son Katılım Tarihi

31 Mayıs 2020


Katılım

iPhone çekiliş kampanyasına 18 yaşından büyük, kampanya bitiş tarihi itibariyle Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’den kanuni takibe konu olmayan tüm bireysel müşterilerimiz ve yeni müşterilerimiz katılabilir.


Koşullar

Bu kampanya Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (“Türkiye Finans”) tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1546 sayılı izni ile 25.02.2020 (Saat:00.01)-31.05.2020 (Saat:23.59) tarihleri arasında (“Kampanya Geçerlilik Süresi”) düzenlenmektedir.

Kampanyaya Katılabilecekler

Bu kampanyaya: (i) Tacir veya esnaf sıfatını haiz olmayan, (ii) Mesleki ve ticari amaçla hareket etmeyen (tüketici sıfatını haiz olan), (iii) Kampanya Geçerlilik Süresi boyunca Türkiye Finansa karşı vadesi gelmiş ve fakat ödenmemiş borcu bulunmayan, (iv) Kampanya Geçerlilik Süresi içerisinde herhangi bir zamanda Türkiye Finansın, bağlı ortaklıklarının ve kampanyanın düzenlenmesine aracılık eden U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin (“U2 Tanıtım”) pay sahibi/ortağı, yöneticisi veya çalışanı olmayan, (v) Kampanya Geçerlilik Süresi öncesinde Türkiye Finansın müşterisi olan (vi) 18 yaşından büyük, (vii) Gerçek kişiler (“Kampanyaya Katılabilecek Mevcut veya Yeni Müşteriler”) Türkiye Finans çalışanı olmayanlar katılabilir. Kampanya Geçerlilik Süresi içerisinde Türkiye Finans müşterisi olanlar (“Kampanyaya Katılabilecek Yeni Müşteriler”) ise yukarıda (v) numaralı maddede belirtilen dışındaki tüm koşulları taşımaları kaydıyla, aşağıda belirtilen şartlarda kampanyaya katılabilir. Kampanya Geçerlilik Süresi boyunca Türkiye Finansa karşı vadesi gelmiş ve fakat ödenmemiş borcu bulunan kişiler, yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları ve 1 numaralı kampanya koşulu kapsamında gereklilikleri yerine getirmeleri halinde bir çekiliş hakkı kazanabilirler.

Kampanya Koşulları

 • Kampanyaya Katılabilecek Mevcut veya Yeni Müşteriler, Kampanya Geçerlilik Süresi içerisinde Türkiye Finansın ticari ve kurumsal şubeleri dışındaki şubelerine bizzat gelerek Türkiye Finansın “Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi ve Eklerini” imzalarlarsa yahut Türkiye Finansın internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanalları (“Dijital Kanallar”) vasıtasıyla şifrelerini girerek ve gerekli güvenlik önlemlerine de riayet ederek Türkiye Finansın “Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi ve Eklerini” kabul ederek onaylarlarsa bir çekiliş hakkı kazanacaklardır.
 • Kampanyaya Katılacak Mevcut veya Yeni Müşteriler, Kampanya Geçerlilik Süresi içerisinde Türkiye Finansın ticari ve kurumsal şubeleri dışındaki şubelerine bizzat gelerek: (i) adreslerini, (ii) cep telefonlarını, (iii) sabit telefonlarını, (iv) e-posta adreslerini, (v) öğrenim durumu, askerlik durumu, ev durumu (malik mi kiracı mı olduğu), çocuk sayısı, tuttuğu takım, meslek bilgisinden herhangi birisini ve (vi) maliki olduğu motorlu taşıta ilişkin bilgileri (“Müşteri Bilgileri”) yazılı ve imzalı olarak veya Dijital Kanallar vasıtasıyla şifrelerini girerek ve gerekli güvenlik önlemlerine de riayet ederek güncellerlerse, yukarıda belirtilen ve (i)’den (vi)’ya kadar numaralandırılan her bir Müşteri Bilgisi için birer çekiliş hakkı daha kazanacaklardır. Bu kampanya koşulu açısından “güncelleme” yukarıda belirtilen şekilde: (i) Türkiye Finans’a Müşteri Bilgilerinin iletilmesi veya (ii) Türkiye Finans’ın sisteminde yer alan Müşteri Bilgilerinin güncel olduğunun onaylanması yahut (iii) değişen Müşteri Bilgisi’nin güncel halinin yukarıda belirtilen şekilde Türkiye Finansla paylaşılmasıdır.
 • Kampanyaya Katılabilecek Müşterilerin toplam hak edebilecekleri çekiliş hakkı 7 (yedi) ile sınırlıdır.
 • Kampanya tüm Türkiye’yi kapsamaktadır.

Çekiliş ve İkramiye

 • Çekiliş 15.06.2020 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım, Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak düzenlenecektir.
 • Çekilişte 11 (on bir) kişiye 1 (bir) adet Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu (“İkramiye”) verilecektir.
 • Asil talihlilerin İkramiyeyi almaması durumuna karşı 11 (on bir) kişi yedek talihli olarak belirlenecektir.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Bu kapsamda, KDV ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
 • Bir katılımcı birden fazla İkramiye kazanamaz. 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
 • Kampanyaya katılmak için gerekli diğer şartları taşımayan kişiler açısından da bu kural geçerlidir.
 • Çekiliş hakkı ve çekiliş neticesinde ikramiyeyi alma hakkı devredilemez ve nakde çevrilemez.
 • Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görseli ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.
 • Çekiliş sonuçları 19.06.2020 tarihinde Akşam Gazetesi Türkiye Baskısında yayınlanacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile tebligat yapılacak ve ayrıca SMS ile de bilgilendirileceklerdir.
 • Postada ve SMS’te meydana gelen gecikme ve diğer aksaklıklardan Türkiye Finans sorumlu tutulamaz.
 • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
 • Asil talihlilerin 04.07.2020 (saat 18:00), asil talihlilerin ikramiyeyi almaması durumunda yedek talihlilerin ise 19.07.2020 (saat 18:00) tarihine kadar kimlik fotokopileri ve adres bilgileri ile Banka’ya bildirmiş oldukları e-posta adresi aracılığı ile [email protected] e-posta adresine, Banka’ya bildirmiş oldukları faks numarası aracılığı ile 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • İstenilen belgeleri belirtilen tarihe kadar eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Bildirilen adresin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve kargo ile gönderim yapılabilecek bir adres olması gerekir.
 • İlgili talihlinin yukarıda belirtilen şekilde ve süresi içerisinde başvurusunu yapmış olması kaydıyla ikramiye kargo vasıtasıyla ilgili talihlinin başvurusunda belirtilmiş olduğu adrese gönderilir.
 • İkramiye 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kargoya verilecek olup, kargodaki gecikme, aksaklılardan, zararlardan ve ilgili talihlinin başvurusunda belirtmiş olduğu adreste bulunamamasından Türkiye Finans sorumlu değildir. İkramiye teslim alınırken talihlinin veya talihlinin belirtmiş olduğu adreste bulunan kişilerin teslim tutanağını imzalaması gerekir.
 • Türkiye Finans, ikramiyeyi kargoya teslim etmekle birlikte talihlilere karşı yükümlülüklerini ifa etmiş sayılır. İkramiyenin talihlinin belirtmiş olduğu adreste, talihli dışındaki bir kişiye teslim edilmesi nedeniyle, talihlinin uğrayabileceği zararlardan Türkiye Finans sorumlu değildir.
 • Bu metnin hazırlandığı tarih itibarı (18.02.2020) ile ikramiyenin tespit edilen birim değeri 7.299,00 TL’dir. Birim değer sadece bilgilendirme amacıyla belirtilmiş olup, talihliler hiçbir şekilde Türkiye Finanstan nakdi ödeme talebinde bulunamazlar. Birim değerdeki meydana gelecek değişimlerden Türkiye Finans hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Bu kampanyaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

“Türkiye Finans Iphone 11 Çekilişi 2020” üzerine 2 yorum

Yorum yapın