Tukaş Hediye Çekleri

 

 HEDİYE KUTUNU SEÇ


Hediye

 • 50 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
 • 150 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki
 • 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan
 • 200 TL değerinde Opet Yakıt Puan.

Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2022


Katılım

14 Kasım-31 Aralık 2022 tarihleri arasında kampanyaya dahil aşağıdaki seçili marketlerden ve kampanyaya dahil marketlerin online alışveriş sitelerinden tek fiş üzerinde tek seferde 100 TL ve üzeri Tukaş ürünü satın alan ve bu alışverişi gösteren kasa fişinin fotoğrafını Qumpara uygulamasına yükleyen tüketiciler, hediye kutusu ile sürpriz ödül kazanacaktır.


Koşullar

  • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Qumpara uygulamasına fiş/faturalarını yüklemeleri gerekmektedir.
  • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde alışveriş fişini Qumpara uygulamasına yüklememesi ve başvuruda bulunmaması halinde kampanya katılım haklarını kaybedecektir.
  • E-ticaret mağazasından yaptığınız alışverişlerde; paket ile birlikte teslim edilen faturanın veya e-posta ile iletilen e-faturanın fotoğrafını çekerek kampanyaya katılabilirsiniz.
  • Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fiş/faturaları geçersiz sayılır.
  • Gönderilen fiş/faturalar en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kazanmış olduğu hediye çeki bilgisi uygulama içerisinden iletilir.
  • Kampanyadan bir katılımcı 1 kez faydalanabilir.
  • Yapılan başvurunun geçerli olması durumunda katılımcıya uygulama üzerinden bir bildirim gönderilir, bu bildirime tıklanıldığında, katılımcının önüne, yalnızca kendisinin görebileceği bir ekran çıkar. Bu ekran farklı kullanıcılar tarafından görüntülenemez.
  • Katılımcı bu ekran üzerinden ‘Seç Kazan’’ butonuna tıklar ve kazanmış olduğu ödül bilgisi “Qumparam” alanına eklenir.
  • Seç Kazan kampanyasında tüketicinin kazanabileceği ödüller; 50 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki, 150 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki, 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan, 200 TL değerinde Opet Yakıt Puan.
  • Kazanılan ödüllerde değişiklik yapılmayacaktır.

  ·        Hediye Yakıt Puan’lar katılımcıların cep telefonuna yüklenecektir. Hepsiburada Hediye Çeki ise “Qumparam” alanına eklenir.

  • Kampanyadan kurum ve kuruluşlar ve mağaza çalışanları yararlanamaz. Tüzel kişiler kampanyadan ödül kazanamazlar.
  • 18 yaş altı kişiler kampanyadan yararlanamaz, katılsalar dahi ödül almaya hak kazanamaz.
  • Tüketicilerin, kampanya koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ve/veya geçersiz bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır işleme alınmaz.
  • Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi kopyası ve sevk irsaliyesi, bilgi fişi ile yapılan katılımlar kabul edilmemektedir. Yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir, sadece Qumpara uygulamasının standartlarına uygun olacak şekilde cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar bakımından geçerli olacaktır. Buna göre sadece çıplak gözle okunabilen, bulanık olmayan orijinal fiş fotoğrafı ile katılım sağlanabilmektedir.
  • “Muhtelif Ürün” “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılım sağlanamaz, ödül kazanılamaz.
  • Yemek kartı ile yapılan alışveriş fiş/faturalarıyla kampanyaya katılım sağlanamaz.
  • Kampanyada hediye kazanılacak ödül sayısı stoklarla sınırlıdır, belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.
  • Hediye çekleri Qumpara kullanıcıları arasında transfer edilemez, kullanıcı olmayan 3. kişilere kullandırılamaz. Para ile satılamaz. Nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilemez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.
  • Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
  • Ödüller kupon metninde belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar kullanılmayan ödüller geçersiz hale gelir.
  • Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren ödüllerin yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan ödüllere ilişkin Hepsiburada, Opet ve Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Kullanıcı, kullanım hakları ve aboneliği kendisine ait tek bir telefon hattı ile üyelik oluşturabilir. Kullanıcı bir cihazdan birden fazla üyelik oluşturamaz. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine ait tüm bilgileri, doğru, eksiksiz vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisine ait olmayan, yanıltıcı, 3. kişilere ait veya sahte bilgilerle oluşturulan veya tek bir cihazdan farklı bir telefon numaralarına bağlı olarak oluşturulan tüm üyeliklerden adli ve cezai olarak sorumlu olacağını bilir.
  • Farklı e-posta adresleri ve telefon numaraları ile aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım, kurallara aykırı olup; tespiti halinde, hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı her bir kampanyadan (farklı numaralar ile üyelik gerçekleştirse dahi) kampanya koşullarında belirtildiği adette kazanabilmektedir.
  • Qumpara kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yolu ile talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in Kullanıcı’nın üyeliğini askıya almaya veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu madde kapsamında askıya alınan hallere rağmen Milli Piyango İdaresi düzenlemeleri kapsamında herhangi bir nedenle çekilişe katılma hakkını elde ettiği hallerde, askıya alınma ve kötüye kullanım sebebi ile sadece mevzuatla sınırlı olmak üzere sadece çekilişe katılabileceğini, uygulama üzerinden başka hiçbir kampanyaya katılamayacağı, uygulamadan sadece ilgili mevzuat nedeni ile geçici olarak çekilişle sınırlı olmak üzere yararlanabileceğini bilir. Şirketin Kullanıcının işbu madde kapsamında kampanyalara katılımını sınırlama ve kampanyadan yararlandırmama hakkı saklıdır.
  • Tüketiciler, kampanya dahilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını ve Tukaş ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
  • Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. ve Tukaş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder.
  • Ürünün iade edilmesi halinde katılımcının, bu Kampanya Koşulları kapsamında aldığı hediyeyi veya Kampanya kapsamında hak kazandığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir.
  • İşbu Kampanya, Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. şirketi (“Qumpara”) tarafından düzenlenmektedir.
  • Kampanyaya dahil olan firmalar kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve istediği zaman kampanyayı sona erdirebilir. Değişiklikler, Qumpara uygulamasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.
  • Promosyondan yararlanmak isteyen herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Qumpara önceden haber vermeksizin kampanyanın her türlü içeriğini değiştirme, iptal etme, tarihinden önce bitirme hakkını saklı tutar.
  • Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte olup, iş bu teyit neticesinde sunulan fiş ve faturalar Vergi Usul Kanunu 359 vd maddeler kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespiti halinde bu eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • Sahte fatura düzenlenme ve bunu kampanya kapsamında sunma eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı firmamız tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Bu hususta tüm hukuki haklarımız saklıdır.
  • Uygulama içerisindeki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişler ile ilgili Apple Inc. ve Google Inc. Şirketinin herhangi bir katılımı, sponsorluğu veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple Inc. ve Google Inc. sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple Inc. ve Google Inc.’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.
  • Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na Qumpara uygulaması üzerinden erişilebilir.
  • Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

   

  OPET – YAKIT PUAN KULLANIM KOŞULLARI

  • Kazanılan hediye yakıt puanlar 9 Ocak 2023 tarihinde müşterilerin cep telefonuna yüklenecektir.
  • Yüklenen yakıt puanlar 8 Mart 2023 tarihine kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.
  • Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini OPET istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
  • Harcanmayan hediye yakıt puanlar 9 Mart 2023 tarihinde silinecektir.

   

   

  HEPSİBURADA – HEDİYE ÇEKİ KULLANIM KOŞULLARI

  • Hediye Çeki kodu 30 Kasım tarihine kadar geçerlidir.
  • Farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılabilir.
  • Kalan bakiye takibi kolaylıkla yapılabilir.
  • Hediye çekleri dijital ürünler, altın ve ziynet ürünleri hariç tüm ürünlerde geçerlidir.
  • Kampanyalar: Hediye çekleri son sepet tutarı üzerinden indirim olarak kullanıcıya gözükmektedir. Örneğin normal fiyatı 200 TL olan ancak indirimli fiyatı 150 TL olan bir üründe hediye çekinizi kullanmak istediğinizde 150 TL üzerinden hediye çekiniz indirim olarak gözükür. Bu sayede hediye çeki ile oluşturulan tüm siparişlerde mevcut indirim ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
  • İptal/İade: Hediye çeki ile oluşturulan bir siparişte, ürünü iptal veya iade etmeniz durumunda, üründe kullanılan hediye çeki tutarı kadar iptal/iade hediye çeki otomatik olarak çeki kullanan hesaba tanımlanmaktadır.

Geçerli Marketler;

2AA  GROSS

6N MARKETLER

ACEM

ADA GROSS

ADAL MAĞZACILIK

ADEN AVM

AKDEMİR AVM

AKGÜL AVM

AKMAZLAR İNŞ.VE TOP.HİZMETLERİ A.Ş.

AKSARAY GROSS

AKUĞUR MARKET

AKYURT

ALİ PEHLİVANOĞLU

ALİ SAYAR AVM

ALİSA EXPRES

ALL GROSS

ALP SÜPERMARKET

ALTERNATİF

ALTUNBİLEKLER

ALTUNLAR

ANAFARTA MARKET

ANKA GROSS

ANPA GROSS

AS GROSS

ASFORA AVM

ASPARK AVM

ATA AVM

AVANTAJ MARKET

AVCI

AYDIN MARKET

AYTAŞ AVM

AYTU GIDA

BAKBU GROSS

BALMAR TÜKETİM MAD.SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

BARIŞ GROSS

BARLA AVM GLOBAL FOOD

BAŞDAŞ

BAŞDAŞ MARKET

BAŞDURAN MARKET

BAŞGİMPA

BAŞKENT GROSS

BAYLAN AVM

BEŞ KARDEŞLER

BEŞLER 58

BEŞLER FRESH

BEŞYOL AVM

BİLGİN MARKET

BİMAR

BOOLMAR

BOYUMAR

BOZKURT KERESTE İNŞ.TUR.ŞTİ.LT

BY-MAR SÜPERMARKET

CANGROSS

CEMRE AVM

CETİNKAYA ZİNCİR MARKETLERİ GIDA İNŞ.SN.TİC.LTD.ŞTİ

CİTY GROSS

ÇELİKKAYALAR AVM

ÇELİKLER CİTY GROSS

ÇETİNLER MARKET

ÇİMMAR

DEV GROSS

DURMAZLAR- KENT GROSS

DÜZGÜN MARKETCİLİK

EFE GROSS

EFE ZIRHLIOĞLU AVM

EGE AVM

EGE ÇARŞI

EGEŞOK

EKİM MARKET

ELMACI AVM

EMEKSİZ İNŞ.SAN.TİÇ.LTD.ŞTİKSİZ GID

EMNİYET KANTİNİ

EMNİYET MÜD. KANTİNİ

ERENLER MARKET

ER-FA MARKETLER

EVİN MARKET GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

FAVORİM AVM

FİX GROSS

GANİOĞLU MARKET

GİMAT GROSS

GİRGİNLER MARKET

GOLD GROSS

GÖKBAYRAKLAR PAZ. TİC VE SAN LTD.ŞTİ/MARKETİM

GÖKHAN MIDIK – MIDIK GROSS

GROSS 16 MARKET

GROSS 38

GROSS 50

GRUP YILDIZLAR OSMAN YILDIZ

GÜN SÜPERMARKET

GÜNDÜZ MARKET

GÜRELLER

GÜRMAR

GÜVENDİK  HİP. MAR.

HADİGARİ GROSS – AYVAZ TOPTAN LTD. ŞTİ.

HAKAN ÇETİN

HAKAN TORAMAN  BORNOVA AVM

HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ LTD.ŞTİ.

HALK PAZARI

HALKMAR

HANİF PEHLİVANOĞLU

HAPELOĞLU ALIŞVERİŞ MERKEZİ

HAPPY CENTER

HEYBEM GIDA LTD.ŞTİ

İBRAHİM EMEKSİZ  GIDA Tİ.LTD.ŞTİ.

İNCELER MARKET

İSSU PETROL GÜN VAKTİ SÜPERMARKET

İYİGÜN GROSS

İZBAKBAY

KARAKAYA MARKET

KARDELEN MARKET

KAYSERİ GROSS

KAYSERİ TANZİM MARKET

KENT GROSS

KENT SÜPERMARKET

KESKİN MARKET

KİBAROĞLU

KİM MARKET

KOCAMAN AVM

KULE AVM

LİDER MARKET

MARKO SÜPERMARKET

MEGA MARKET

MELİSA AVM

MİSMAR

MUHARREM PEHLİVANOĞLU

MY GROSS

MY SHOPPİNG

NAR GROSS

NEŞELİ MARKET

NEV GROSS

NURMAR GIDA PAZ.İHT.MAD.İNŞ.NAK.HAY.SÜT VE SÜT.ÜR.SAN.TİCÇLTD.ŞTİ

OBAK MARKET İŞL.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ÜMRANİYE-

OKTAYLAR GIDA OTOMOTİV PZ.LTD.ŞTİ

ONUR MARKET

ÖĞÜTLER MARKET

ÖRNEK MARKET

ÖZBESİN

ÖZCANLAR ÇARŞI AVM

ÖZDEMİRLER İÇ VE  DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

ÖZDEN MARKET

ÖZDİLEK

ÖZDİLEK MARKET

ÖZEN MARKET

ÖZHAN MARKET

ÖZPOLATOĞLU GÖZDE MARKET

PAPOĞLU GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.***ÇAVUŞBAŞI

PAŞALAR GIDA TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

POLİS KANTİNİ

PROMOSYON

ROKA AVM

ROTA MARKET

S.S EĞİTİMCİLER KOOP

S.S METAL İŞÇİLERİ TÜK KOOP.

SEYHAN EKSPRESS

SEYHANLAR MARKET

SÖĞÜTLÜ GROSS

SÖZ MARKET

ŞAHMAR

ŞEHR-İ MARKET

ŞEHZADE MARKET

ŞENMAR

ŞEVİKOĞLU SÜPERMARKET

TEMA MARKETCİLİK

TGM MARKET

TİYUM CENTER

TURUNCU MARKET

ULUSOYLAR TARIM GIDA TAŞIMA İNŞAAT TAAH. SAN TİC LTD.

UYSAL

WORLDMAR AVM

YAPARLAR AVM

YARCI SÜPERMARKET

YAŞAR GÜRLEYİK-GİZEM GİYİM GIDA KUYUMCULUK

YEŞİLYURT AVM

YILDIRIM MARKET AK-YILDIRIM GIDA

YILDIZ GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ

YİĞİDO MARKET

YUNUS

Diğer Çekilişler
Sorry no related post found

Yorum yapın