OPET & HEPSİBURADA 100 TL HEDİYE ÇEKİ FIRSATI

 

21 Kasım – 4 Aralık 2022 tarihleri aşağıda belirtilen mağazalardan/marketlerden tek fiş/fatura üzerinde kampanyaya dahil Aptamil Çocuk 4 veya 5 Numara Devam Sütü 800gr ürünlerinden satın alan ve bu alışverişi gösteren kasa fişinin fotoğrafını Qumpara uygulamasına yükleyen tüketiciler, her başarılı katılımları için tercihlerine göre 100 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki veya 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan kazanacaktır.


Hediye

 • 100 TL değerinde Hepsiburada Hediye Çeki veya 100 TL değerinde Opet Yakıt Puan

Son Katılım Tarihi

4 Aralık 2022


Katılım

E-ticaret mağazasından yaptığınız alışverişlerde; paket ile birlikte teslim edilen faturanın veya e-posta ile iletilen e-faturanın fotoğrafını çekerek kampanyaya katılabilirsiniz.


Koşullar

 • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Qumpara uygulamasına fiş/faturalarını yüklemeleri gerekmektedir.
 • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde alışveriş fişini Qumpara uygulamasına yüklememesi ve başvuruda bulunmaması halinde kampanya katılım haklarını kaybedecektir.
 • E-ticaret mağazasından yaptığınız alışverişlerde; paket ile birlikte teslim edilen faturanın veya e-posta ile iletilen e-faturanın fotoğrafını çekerek kampanyaya katılabilirsiniz.
 • Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fiş/faturaları geçersiz sayılır.
 • Gönderilen fiş/faturalar en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere tercihleri göre kazanmış olduğu ödül bilgisi uygulama içerisinden iletilir.
 • Kampanyadan bir katılımcı en fazla 2 kez ödül kazanabilir.
 • Seçimlerde değişiklik yapılmayacaktır.
 •  Hediye Yakıt Puan’lar katılımcıların cep telefonuna yüklenecektir. Hepsiburada Hediye Çeki ise “Qumparam” alanına eklenir.
 • Kampanyadan kurum ve kuruluşlar ve mağaza çalışanları yararlanamaz. Tüzel kişiler kampanyadan ödül kazanamazlar.
 • 18 yaş altı kişiler kampanyadan yararlanamaz, katılsalar dahi ödül almaya hak kazanamaz.
 • Tüketicilerin, kampanya koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ve/veya geçersiz bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır işleme alınmaz.
 • Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi kopyası ve sevk irsaliyesi, bilgi fişi ile yapılan katılımlar kabul edilmemektedir. Yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir, sadece Qumpara uygulamasının standartlarına uygun olacak şekilde cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar bakımından geçerli olacaktır. Buna göre sadece çıplak gözle okunabilen, bulanık olmayan orijinal fiş fotoğrafı ile katılım sağlanabilmektedir.
 • “Muhtelif Ürün” “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılım sağlanamaz, ödül kazanılamaz.
 • Yemek kartı ile yapılan alışveriş fiş/faturalarıyla kampanyaya katılım sağlanamaz.
 • Kampanyada hediye edilecek ödül kodu sayısı kampanya süresince 10.000 adet ile sınırlıdır, belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.
 • Ödüller Qumpara kullanıcıları arasında transfer edilemez, kullanıcı olmayan 3. kişilere kullandırılamaz. Para ile satılamaz. Nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilemez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.
 • Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 • Ödüller kupon metninde belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar kullanılmayan ödüller geçersiz hale gelir.
 • Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren kodların yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan ödüllere ilişkin Hepsiburada, Opet ve Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Kullanıcı, kullanım hakları ve aboneliği kendisine ait tek bir telefon hattı ile üyelik oluşturabilir. Kullanıcı bir cihazdan birden fazla üyelik oluşturamaz. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine ait tüm bilgileri, doğru, eksiksiz vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisine ait olmayan, yanıltıcı, 3. kişilere ait veya sahte bilgilerle oluşturulan veya tek bir cihazdan farklı bir telefon numaralarına bağlı olarak oluşturulan tüm üyeliklerden adli ve cezai olarak sorumlu olacağını bilir.
 • Farklı e-posta adresleri ve telefon numaraları ile aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım, kurallara aykırı olup; tespiti halinde, hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı her bir kampanyadan (farklı numaralar ile üyelik gerçekleştirse dahi) kampanya koşullarında belirtildiği adette kazanabilmektedir.
 • Qumpara kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yolu ile talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in Kullanıcı’nın üyeliğini askıya almaya veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu madde kapsamında askıya alınan hallere rağmen Milli Piyango İdaresi düzenlemeleri kapsamında herhangi bir nedenle çekilişe katılma hakkını elde ettiği hallerde, askıya alınma ve kötüye kullanım sebebi ile sadece mevzuatla sınırlı olmak üzere sadece çekilişe katılabileceğini, uygulama üzerinden başka hiçbir kampanyaya katılamayacağı, uygulamadan sadece ilgili mevzuat nedeni ile geçici olarak çekilişle sınırlı olmak üzere yararlanabileceğini bilir. Şirketin Kullanıcının işbu madde kapsamında kampanyalara katılımını sınırlama ve kampanyadan yararlandırmama hakkı saklıdır.
 • Tüketiciler, kampanya dahilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını ve Aptamil ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 • Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. ve Aptamil savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder.
 • Ürünün iade edilmesi halinde katılımcının, bu Kampanya Koşulları kapsamında aldığı ödülü veya Kampanya kapsamında hak kazandığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir.
 • İşbu Kampanya, Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. şirketi (“Qumpara”) tarafından düzenlenmektedir.
 • Kampanyaya dahil olan firmalar kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve istediği zaman kampanyayı sona erdirebilir. Değişiklikler, Qumpara uygulamasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.
 • Promosyondan yararlanmak isteyen herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Qumpara önceden haber vermeksizin kampanyanın her türlü içeriğini değiştirme, iptal etme, tarihinden önce bitirme hakkını saklı tutar.
 • Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte olup, iş bu teyit neticesinde sunulan fiş ve faturalar Vergi Usul Kanunu 359 vd maddeler kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespiti halinde bu eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Sahte fatura düzenlenme ve bunu kampanya kapsamında sunma eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı firmamız tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Bu hususta tüm hukuki haklarımız saklıdır.
 • Uygulama içerisindeki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişler ile ilgili Apple Inc. ve Google Inc. Şirketinin herhangi bir katılımı, sponsorluğu veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple Inc. ve Google Inc. sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple Inc. ve Google Inc.’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.
 • Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na Qumpara uygulaması üzerinden erişilebilir.
 • Burada geçen Kampanya Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

 

OPET – YAKIT PUAN KULLANIM KOŞULLARI

 • Kazanılan hediye yakıt puanlar 12 Aralık 2022 tarihinde müşterilerin cep telefonuna yüklenecektir.
 • Yüklenen yakıt puanlar 27 Şubat 2023 tarihine kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.
 • Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini OPET istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.
 • Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
 • Harcanmayan hediye yakıt puanlar 28 Şubat 2023 tarihinde silinecektir.

 

 

HEPSİBURADA – HEDİYE ÇEKİ KULLANIM KOŞULLARI

 • Hediye Çeki kodu kupon metninde belirtilen tarihine kadar geçerlidir.
 • Farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılabilir.
 • Kalan bakiye takibi kolaylıkla yapılabilir.
 • Hediye çekleri dijital ürünler, altın ve ziynet ürünleri hariç tüm ürünlerde geçerlidir.
 • Kampanyalar: Hediye çekleri son sepet tutarı üzerinden indirim olarak kullanıcıya gözükmektedir. Örneğin normal fiyatı 200 TL olan ancak indirimli fiyatı 150 TL olan bir üründe hediye çekinizi kullanmak istediğinizde 150 TL üzerinden hediye çekiniz indirim olarak gözükür. Bu sayede hediye çeki ile oluşturulan tüm siparişlerde mevcut indirim ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz.
 • İptal/İade: Hediye çeki ile oluşturulan bir siparişte, ürünü iptal veya iade etmeniz durumunda, üründe kullanılan hediye çeki tutarı kadar iptal/iade hediye çeki otomatik olarak çeki kullanan hesaba tanımlanmaktadır

Geçerli Marketler;

ACEM GIDA

AKDEMIR GIDA – S AKDEMİR

AKRANLAR MARKET

AKUĞUR – FENUĞURSAN GIDA

AKYURT MARKET

ALDA

ALTUN MARKET – ALTUNLAR GIDA SAN.

ALTUNBİLEKLER

ANAFARTALAR MARKET

ANKAMAR

ANPA GROSS

ASYA MARKETLER

AYPA HİPERMARKETLERİ- HİT MAGAZACILIK

BABY MALL

BARIŞ MARKET

BAŞDAŞ

BAŞDURAN MARKETÇİLİK

BAŞGİMPA

BEŞLER MARKET 58

BİÇEN MAĞAZACILIK

CEM HİPERMARKETLERİ – CEM KIZILIRMAKLI

CENGİZLER

CENTA

CERGİBOZANLAR

CİVİL

ÇAĞDAŞ – YENİ ÇAĞDAŞ

ÇAĞRI

ÇARMAR

ÇGS ÇETİNKAYA MARKET

DEMAR HİPER MARKET

DEVGROSS TOPTAN MARKET

DMR GIDA PAZ.SAN.VE TİC.AŞ.

DOSTLAR SÜPER MARKET – AHMET EDER

DÜZGÜN MARKETÇİLİK

DÜZPAŞ GIDA

EFE GROSS

EGEŞOK-HALİS ARSLAN

EMİRGAN

ERENLER MARKET

ESENLİK MARKET

ESSEN – ESBİR

ETİK

FİDANLAR

FURPA MARKETLERİ

GAZİ ALIŞVERİŞ HİZM. – NAMLI HİPERMARKETLERİ

GİZERLER – GİTAŞ

GÖKKUŞAĞI MARKETLERİ

GROSERİ

GROSPER

GRUP GÖKKUŞAĞI

GÜN GIDA – GÜN MARKET

GÜRMAR – GÜRSAN SÜT

GÜVENDİK MARKET

H.PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ

HADİM GIDA

HAKMAR

HALKMAR

HAPPY CENTER – ALTUN GIDA

IRMAKLAR

İPA MARKET

İYAŞ AVM SÜPERMARKET

KALAFATLAR TANZİM

KARAMAN TÜKETİM

KARPA HİPERMARKET

KEMAL YERLİ

KESKİN MARKET

KILO GIDA

KİLER MARKET-KİLPA

KİM MARKET

MERDİLAY – 6N

MERKEZ MARKET-M.BULANIK

MOPAŞ

NEŞELİ

NİKTAŞ GIDA

NUHMAR GD

OLI CENTER

ONUR ÖZEN

ONUR SAGLIK – ONUR PERAKENDE

ORUÇ – BİRLİK GIDA

ÖZBESIN

ÖZÇELIKKAYALAR AVM

ÖZDILEK

ÖZKURUSLAR

ÖZPAŞ-ÖZTÜRK ZAHİRECİLİK

ÖZTANER – ÖZHAN

ROTA MARKET

SARIYER MARKET -SİMAR

SAYAR

SEMBOLCENTER

SHOW MARKET

SİMGE SÜPER MARKET

SNOWY – ULUKARDESLER

SÖZ TOPLU TÜKETİM

SULTAN GIDA

SURA MARKETÇILIK

ŞAHMAR – ŞAHİNLER NAK.

ŞEHZADE MARKET

ŞEKERCİLER MARKET

ŞEVİKOĞLU MARKET

ŞİMŞEKLER

ŞOV GIDA – SHOW MARKET

TAHTAKALE

TASO MARKET(ZAFER ÇAKIR)

TEMA MARKETÇİLİK

TURGUT SEYHAN VE KARDEŞLERİ (BURSA)

UĞUR GIDA AĞAÇ

UĞUR MARKET

UYSAL MARKET

VAN ROKA AVM

YİĞİDO MARKET

YÖRÜKOĞLU – ALYA

YUNUS MARKET


 

Diğer Çekilişler
Sorry no related post found

Yorum yapın