Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın Yarışması

Ülkemizde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri alanındaki yenilikçi, özgün, yaratıcı ve işlevsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması”nın başvuruya esas kılavuzu yayımlandı.

24 Nisan 2018 tarihinde elektronik ortamda başvuruları alınmaya başlanacak olan yarışmaya ilişkin başvuru koşulları, başvuru şekli ve yarışma takvimine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı kılavuz; başvuru sırasında gerekli uygulama videosuna örneklik teşkil edecek “Örnek Uygulama Videosu”, rehberlik hizmetleri etkinlik formatı ile çoklu katılımla gerçekleşecek başvurularda kullanılacak “Temsilci formu”na aşağıdan ulaşılabilir.

Katılımcılar yarışmaya özel eğitim hizmetleri alanında zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik hazırladıkları materyalleri ya da  etkinlikleriyle; rehberlik hizmetleri alanında ise kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve meslekî rehberlikle ilgili hazırladıkları etkinlikleriyle katılabileceklerdir.

Özel eğitim materyal kategorisi ödülleri : Birinci ürüne 10.000 (on bin) TL
: İkinci ürüne 7.500 (yedi bin beş yüz) TL
: Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin) TL
: 21 (yirmi bir) ürüne 1.500 (bin beş yüz) TL

Özel eğitim etkinlik kategorisi ödülleri : Birinci ürüne 10.000 (on bin) TL
: İkinci ürüne 7.500 (yedi bin beş yüz) TL
: Üçüncü ürüne 5.000 (beş bin) TL
: 7 (yedi) ürüne 1.500 (bin beş yüz) TL

Yorum yapın