Isıcam Facebook Yarışması

Isıcam Sistemleri – Camdan Cama Facebook Yarışması


Hediye

  1. Üç Kişiye Ttec Sound Beat 2KM110 Bluetooht Kulaklık

Son Katılım Tarihi

22 Kasım 2018


Koşullar

1. Facebook üzerinden gerçekleşecek bu yarışma 15.11.2018 (saat 13:00) – 22.11.2018 (saat 17:00)tarihleri arasında Trakya Cam Sanayi A.Ş. (Şişecam Düzcam ) tarafından düzenlenmektedir.
2. Takipçilerin yarışmaya katılım sağlamaları için videoda sesin kesildiği anda söylenen kelimeyi tahmin ederek, aynı videonun bulunduğu iletiye bu kelimeyi yorum olarak yazmaları gerekmektedir.
3. Katılımcıların yarışmacı sayılması için Isıcam Sistemleri Facebook hesabını takip etmeleri gerekmektedir.
4. Yarışma formatı doğrultusunda Isıcam Sistemleri’nin Facebook hesabını takip edip, yarışma videosunda yorum paylaşma adımlarından bir ya da daha fazlasını uygulamayan katılımcıların katılımları değerlendirilmeyecektir.
5. Yarışma Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam)’nin belirleyeceği saatler arasında başlayacak ve bitecektir. Doğru cevap veren katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 3 kişi Trakya Cam Sanayi A.Ş tarafından bluetooth kulaklık (Ttec Sound Beat 2KM110) ile ödüllendirilecektir.
6. Yarışma dönemi tamamlandıktan sonra (7 günlük süre tamamlandığında) kazananlar 25.11.2018 tarihinde Isıcam Sistemleri (@isicamsistemleri) Facebook hesabından duyurulacaktır. Yarışma sonucunda kazanan katılımcılar, isimlerinin https://www.facebook.com/isicamsistemleri/sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
7. Katılımcı yarışmaya katılmayı kabul ettiğinde Trakya Cam Sanayi A.Ş. (Şişecam Düzcam), kullanıcıların ad, soyad ve Facebook kullanıcı adı bilgilerini yarışma için kullanım hakkına sahip olur.
8. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Bu durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam) katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar. Katılımı uygun olmadığı tespit edilen veya profili teyit edilemeyen katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
9. Genel ahlak ve adaba aykırı, cinsel istismar, terör vb. içerikli fotoğraf ve metinler değerlendirme dışı tutularak kayıtlardan çıkarılacaktır.
10. Trakya Cam Sanayi A.Ş. (Şişecam Düzcam), yarışmaya Isıcam Sistemleri (@isicamsistemleri) Facebook hesabı üzerinden katılan ve ödül kazanan katılımcıların e-posta adresine ürün bilgileri gönderme ve kampanya kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarıyla Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam) ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
11. Kampanyaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
12. Kampanyaya Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam) ve Bline İnteraktif İletişim Çözümlemeleri Ltd. Ştiçalışanları ve 1. dereceden yakınları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Trakya Cam Sanayi A.Ş ’nin (Şişecam Düzcam) bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
13. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
14. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
15. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Trakya Cam Sanayi A.Ş’nin (Şişecam Düzcam) yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
16. Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam) yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
17. Kampanyaya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam), kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
18. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Trakya Cam Sanayi A.Ş’nin (Şişecam Düzcam) kayıtları esas alınacaktır.
19. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran ve Trakya Cam Sanayi A.Ş. (Şişecam Düzcam) tarafından yapılacaktır. Trakya Cam Sanayi A.Ş (Şişecam Düzcam) bu koşullar ve kuralları gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için Isıcam Sistemleri Facebook sayfasını takip etmelidir. (https://www.facebook.com/isicamsistemleri)
20. Koşullar ve Kurallar’ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
21. Kazanan katılımcılar, Isıcam Sistemleri’nin Facebook hesaplarından kazananlar postu yayınladığı andan itibaren Facebook’tan mesaj olarak iletişim bilgilerini, 3 gün içinde iletmeleri gerekmektedir. Paylaşmaması durumunda, katılımcı kazanmış olduğu hediyeyi alma hakkını kaybedecektir. Bu süreçte yedek olarak oluşturulan kazanan listesinde yer alan diğer kişiler ile iletişime geçilecektir.
22. Her katılımcı yarışma boyunca yalnızca 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere hediye kazanma hakkına sahiptir.
23. Katılımcılar, işbu yarışma katılım koşullarına ek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) aydınlatıcı bilgilendirme yazısını okuduklarını ve yarışma kapsamında paylaşmış oldukları kişisel verilerinin Isıcam Sistemleri tarafından veri sorumlusu olarak işlenmesini kabul ve beyan ederler. http://www.isicam.com.tr/tr/genel/gizlilik
24. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Trakya Cam San. A.Ş (Şişecam Düzcam) kayıtları esas alınacak olup; bir uyuşmazlık doğması halinde uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
25. Yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve/veya resmi makamlar tarafından alınacak karar ve/veya yapılacak işlemler nedeniyle, kampanyanın devamının mümkün olmaması halinde katılım hükümsüz kalacaktır.
26. Katılımcı, Trakya Cam San. A.Ş.’nin alınan ürüne ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
27. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Bilgilendirme Metni:
Şişecam Topluluğu (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) üyesi olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şişecam Düzcam), kişisel verilerin korunmasını öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede KVKK’nin 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yapılmaktadır.
İşbu bilgilendirme metninin ek olduğu Şişecam Düzcam 15.11.2018 tarihli Camdan Cama Yarışması kapsamında kişisel verileriniz, yarışma süresince yarışmaya ilişkin olarak ve yarışma sonrasında Şirketimiz etkinlikleri ve faaliyetleri konusunda tarafınızla irtibata geçilmesi ve Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin memnuniyeti artırmak için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Şişecam Düzcam tarafından veri sorumlusu olarak T.C. Anayasası, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ölçüde işlenecektir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bahse konu yarışma kapsamında ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için, katılımcılar tarafından paylaşılan ad soyad, fotoğraf, cep telefonu, e-posta gibi kişisel veriler mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde yurtiçi/yurtdışı Topluluğumuz şirketleri, anlaşmalı kuruluşlarımız, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile denetim kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.
KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemekte olan Şişecam Düzcam, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında da hak ihlallerini önlemek için veri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şişecam Düzcam sorumlu olmadığını beyan eder.
Kişisel verileriniz, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, web sitesi, sosyal medya mecraları ve pazarlama hizmetleri birimi gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak işlenebilmektedir.
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şişecam Düzcam’a iletmeniz durumunda, Şişecam Düzcam talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şişecam Düzcam tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Şişecam Düzcam’a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi İçmeler Mahallesi, D-100 KarayoluCaddesi No:44/A Tuzla – İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

https://www.facebook.com/isicamsistemleri/videos/307055573233404/UzpfSTE1Mzc5ODU4NjA6MTAyMTc2MDY5NzQxOTYzNDM/?sk=h_chr

Yorum yapın