Eti Wanted iPhone XS Ödüllü Çekiş – 2019

 FORMU DOLDUR, ÇEKİLİŞE KATIL, iPHONE XS KAZANMA ŞANSI YAKALA!


Hediye

  • 5 kişi; iPhone XS 64GB cep telefonu

Son Katılım Tarihi

10 Mayıs 2019


Katılım

Rüyasında Eti Wanted görenler iPhone XS kazanma şansı yakalıyor.
Sen de formu doldurup çekilişe katılabilirsin.


Koşullar

Bu kampanya; Eti Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2019 tarih ve 58259698-255.05.02-E.2823 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 01.04.2019(00.01)-10.05.2019(23.59) tarihleri arasında Türkiye genelinde www.ruyamdaetiwantedgordum.com (ücretsiz) internet sitesine girerek kampanya tanıtımı ve videolarını izledikten sonra açılacak olan forma ad-soyad-adres-gsm no-email bilgilerini girenlere 1 çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Ad-soyad, bilgisi eksik veya kayıtlı olmayan tüketicilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. www.ruyamdaetiwantedgordum.com internet sitesinde yapılan işlemler ücretsizdir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Çekiliş; 16.05.2019 tarihinde, saat 10:00’da Umut Çekiliş ve Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti., Merkez Mah. İzzetpaşa Sk. Ay-Han No:14/29 Şişli-İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak olup dileyen herkesin katılımına açıktır. Çekilişte, 5 kişi; iPhone XS 64GB cep telefonu(adedi:9.899,00 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Çekiliş sonuçları 21.05.2019 tarihli Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden kampanya düzenleyici ve çekiliş ajansı sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye kazanan asil talihlilerin 05.06.2019 ve yedek talihlilerin 20.06.2019 tarihine kadar kimlikleri ve iletişim bilgileri ile [email protected] mail adresine ya da Umut Çekiliş’e şahsen başvurmaları gereklidir. Başvuruda bulunarak talep edilen belgeleri, belirtilen tarihlere kadar eksiksiz olarak teslim etmeyen talihli ikramiyesini teslim alamaz. Belirtilen tarihlere kadar başvuruda bulunma sorumluluğu talihlilere aittir. İkramiye son teslim tarihi 25.06.2019’dur. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez, değiştirilemez. 18 yaşından küçükler ile Eti Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Umut Çekiliş çalışanları kampanyaya katılamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. İkramiye bedeli içinde bulunan ÖTV ve KDV hariç, tüm vergi, harcama ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Ayrıntılı bilgi www.ruyamdaetiwantedgordum.com internet sitesindedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU ETİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda büyük bir özveri göstermektedir. Bu amaçla aşağıda yer alan hususlarda bilgi sahibi olmanızı önemsiyoruz. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tanımlar Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kişisel Verilerin Güvenliği Web sitesi üzerinden toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler, imha, kayıp (kaza sonucu kayıplar dâhil), yetkisiz erişim / kullanım veya ilk kullanım amacı ile uyumsuz kullanım riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir. ETİ, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. ETİ ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. ETİ’ye ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması ve web sitesi içerisinde başvuru formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu formda ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir: İsim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi, Web sitesinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler Web sitesine bağlanmanıza aracı olan herhangi bir üçüncü parti web sitesi Sayfa görüntülenme istatistikleri, web sitesine olan izleyici trafiği ETİ ile iletişime geçildiğinde kişisel veriler talep edilebilir. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel veriler, ETİ tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir: Çekilişin gerçekleştirilebilmesi, Kazanan kişi ve kişilere ürün gönderiminin sağlanabilmesi Kişisel Verilerin Paylaşılması ETİ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir. Çekilişin gerçekleştirilebilmesi için ajanslar ile Ürün gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için kargo firmalarıyla Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir. İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine; Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için; Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için; Acil bir duruma cevap vermek için; ETİ’ye ait web siteleri, ETİ veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması ETİ, işbu formda açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışına bir aktarım yapmamaktadır. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Kişisel veriler ETİ bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, ETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri ETİ üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme, Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, Eti’ye iletebilirler. Aşağıda yer alan adrese noter kanalı aracılığıyla başvurarak, Aşağıda adresleri bulunan yerleşkelere kimlik ibrazı ile bizzat başvuru yaparak, [email protected] KEP adresine e-posta göndererek, Mobil imza/güvenli elektronik imza aracılığı ile [email protected] adresine e-posta göndererek, Başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreçleri ile ilgili [email protected] adresine e-posta gönderilerek detaylı bilgi alınabilir. ETİ, veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir. Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri: ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bireysel: Küçük Çamlıca Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:56 İSTANBUL Bireysel: Küçük Çamlıca Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 İSTANBUL Bireysel: Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde 26110 ESKİŞEHİR Bireysel: Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde 26110 ESKİŞEHİR Bireysel: Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:3 ESKİŞEHİR Bireysel: Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No: 10 ESKİŞEHİR Bireysel: Eskişehir Karayolu Bozüyük – BİLECİK Bireysel: Konya Organize Sanayi Bölgesi (3.Organize) 8. Sok. No:5 Selçuklu KONYA Bireysel: Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No:6 ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:42 Bireysel / Noter Kanalı ile: Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No: 10 26110 ESKİŞEHİR Bireysel: Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formu’nda yer alan tüm bilgilerin tarafıma aktarıldığını, formda yer alan tanımlar ile kanun hakkında bilgi sahibi olduğumu, kanundan doğan haklarımı ve bu hakları nasıl kullanacağımı anladığımı, ETİ’nin işleyeceği ve aktaracağı kişisel verilerimin neler olduğu ve işleme, saklama ve aktarma konusunda neler yapılacağı hususunda tarafıma detaylı bilgi verildiğini, tüm bu hususlarda kanunun tanımladığı şekilde aydınlatıldığımı beyanla, tarafıma tebliğ edilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Formunda belirtilen kişisel verilerimin, formda belirtilen şartlar dahilinde işlenmesi, saklanması, yurt içi ve yurt dışına aktarılması hususunda açık rıza ile onay veriyorum.


Yorum yapın