Eti Popkek Şifresi Gir Çekilişe Katıl 2022

Popkek Çekilişine Katıl


Hediye

 • 10 adet Apple Watch

 • 5 adet iPhone 13

 • 10 adet 3. Nesil AirPods


Son Katılım Tarihi

13.07.2022


Katılım

Türkiye genelinde www.instagram.com (ücretsiz) internet sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak @etipopkek instagram sayfasının DM kısmında yer alan veya Whatsapp uygulaması üzerinden 444 53 36 (ücretsiz) numaralı Eti Popkek Whatsapp hattı ile sohbet başlatıp sohbet sayfasında yer alan ya da internet tarayıcısından; www.yenietipopkek.com (ücretsiz) adresine giriş yaparak sayfada yer alan sorulara doğru ya da yanlış fark etmeksizin cevap verip, sayfada yer alan kampanya katılım formuna ad, soyad, adres, telefon numarası, doğum tarihi bilgilerini girenlere her gün için 1 çekiliş hakkı verilecektir.


Koşullar

 • 1) Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ETİ” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.yenietipopkek.com linkinden erişilebilen Eti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

  2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, ETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

  • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Onay vermiş olmanız halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

  3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

  4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

  Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

  • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • ETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,

  Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

  Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
  • Reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi

  5) Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.etietieti.com/images/documents/ETI_kisisel_veriler_talep_formu.docx den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  • Bu kampanya Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 10.05.2022 tarihli ve E-58259698-255.01.02-19817 sayılı izni ile 23.05.2022 (Saat:00.01)-13.07.2022 (Saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.
  • Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde www.instagram.com (ücretsiz) internet sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak @etipopkek instagram sayfasının DM kısmında yer alan veya Whatsapp uygulaması üzerinden 444 53 36 (ücretsiz) numaralı Eti Popkek Whatsapp hattı ile sohbet başlatıp sohbet sayfasında yer alan ya da internet tarayıcısından; www.yenietipopkek.com (ücretsiz) adresine giriş yaparak sayfada yer alan sorulara doğru ya da yanlış fark etmeksizin cevap verip, sayfada yer alan kampanya katılım formuna ad, soyad, adres, telefon numarası, doğum tarihi bilgilerini girenlere her gün için 1 çekiliş hakkı verilecektir.
  • Kampanyaya katılım günlük 1 ile sınırlı olup kampanya süresince toplamda 52 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
  • Ad-soyad, telefon bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.
  • Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
  • Çekiliş kapsamında 5 kişi Apple iPhone 13 128 GB (tavsiye edilen piyasa değeri: ₺18.999,00), 10 kişi Apple Watch Series 7 GPS 41 mm (tavsiye edilen piyasa değeri: ₺6.999,00), 10 kişi Apple AirPods 3. Nesil (tavsiye edilen piyasa değeri: ₺2.999,00) ikramiyesi kazanacaktır.
  • Çekiliş; 28.07.2022 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
  • Çekiliş sonuçları 02.08.2022 tarihinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır.
  • Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
  • Postada meydana gelen gecikmelerden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
  • Asil talihliler; 17.08.2022 tarihine kadar, yedek talihliler 01.09.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile [email protected] mail adresine başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır.
  • Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar.
  • Katılımcılardan veya web erişim operatörlerinden kaynaklanan nedenlerle katılımın gerçekleşememesi ya da geç gerçekleşmesi ya da web erişim operatörlerinin veya katılımcıların ihmal veya hatası sebebiyle eksik ve/veya hatalı katılım yapılması durumunda Eti Gıda San. Ve Tic. A.Ş. bu durumdan sorumlu tutulamaz.
  • Bu çekilişe Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
  • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.
  • KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
  • Promosyon kurallarının tamamını www.yenietipopkek.com internet adreslerinden ve ETİ Danışma Hattı 0216 651 0 384 öğrenebilirsiniz.

 

Yorum yapın