DMAX Ödüllü Yarışma

DMAX ChatBot macerası başladı!

God of War oyunuyla beraber Playstation 4 kazanma şansı için DMAX Türkiye Facebook sayfasına mesaj atarak maceraya katıl.

Chatbot oyunundan PS4 ödülü kazanmanız için yapmanız gerekenler

1. En az 18 yaşında olmak.
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamak.
3. Facebook sayfamızı beğenmek.

DMAX ChatBot Yarışması Katılım Koşulları

 

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

I. ŞARTLAR
1. Sportv Medya Hizmetleri A.Ş. (“DMAX”) tarafından Türkiye’de gerçekleştirilecek olan DMAX Chatbot yarışmasına (“Yarışma”) katılan tüm yarışmacılar, yarışmacıları hukuken bağlayan işbu Yarışma Katılım Koşullarını (kısaca “Kurallar” olarak adlandırılacaktır) kabul etmektedirler.
2. Kuralların yarışmacılar tarafından dikkatlice okunması ve buradaki niteliklere haiz olup olmadıklarının önemle değerlendirilmesi gerekmektedir.
3. Yarışmacı, Kuralları okumak için yeterli zamanının olduğunu, bunları anladığını ve mutabık kaldığını kabul etmektedir. Yarışmacılar Yarışmaya Kayıt (III. Bölümde tanımlanmaktadır) gerçekleştirmekle ve böylece bu yarışmaya katılarak, Kuralların tümünü okumuş, anlamış ve bunlarla hukuken bağlı olmayı kabul etmiş addedilecektir. Eğer yarışmacı bu koşullarda mutabık değilse, Yarışmaya katılmamalıdır.
4. Tüm yarışmacılar, Yarışmaya tamamen kendi risklerine katılırlar. Bu Kurallara tabi olmayı kabul ederek, Yarışmacı bu risklere rıza göstermekte ve DMAX’i, DMAX’in yöneticilerini, çalışanlarını ve vekillerini, Yarışma’ya katılması ve bununla bağlantılı olan olay ve işlemlerin sonucunda ortaya çıkan tüm zarar, kayıp, masraf veya hasarlardan tamamen beri kıldığını beyan etmektedir. Şu kadar ki işbu zarar, kayıp, masraf ya da hasarda DMAX’in, DMAX’in yöneticilerinin, çalışanlarının veya vekillerinin ağır ihmali veya kastı olmamalıdır.

II. UYGUNLUK ŞARTLARI
5. Yarışmaya katılma niteliklerine sahip olmak için, katılımcıların aşağıdaki şartları haiz olması gerekmektedir:
i. Katılımcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşik olmalıdır;
ii. Katılımcı, katıldığı tarih itibariyle en az on sekiz (18) yaşında olmalı ve yaşını ispat edebilmek için kimlik tespitine yarar bilgiyi sunabilecek durumda olmalıdır (DMAX’in talebi üzerine gerekli olabilir), katılımcının kimlik belgesinde yeralan isim ve soy isim bilgisi ile Facebook kullanıcı bilgileri aynı olmalıdır;
iii. DMAX’in, hakim şirketinin ve iştiraklerinin yöneticileri, üyeleri, ortakları, çalışanları, vekilleri, danışmanları ile sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Yarışmanın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Yarışmanın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler ve bu madde altında sayılan kişilerin ikinci dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarından olmamalıdır;
iv. Katılımcı DMAX Facebook sayfasını Yarışma esnasında veya en geç 13 Temmuz 2018’de beğenmiş olmalıdır;
v. Katılımcı her hususta tam ve doğru bilgi sağlamalıdır;
vi. Katılımcı Yarışmaya başkasının adına katılmamalıdır;
vii. Müşterek katılımlar kabul edilmez;
viii. Bilgisayar yazılımı tarafından ya da herhangi bir başka şekilde otomatik oluşturulmuş girişler hiçbir koşul altında kabul edilmez;
ix. Yarışmaya katılım tamamen ücretsiz olup hiçbir ticari amacı yoktur. Yarışmaya katılım için hiçbir bedel ödenmesi ya da mal satın alınması gerekmemektedir.
6. Yukarıdaki 5. Maddede yer alan Uygunluk Şartlarının ya da Kurallarda yer alan gerekliliklerden herhangi birinin sağlanmamış olması yahut da DMAX’in tamamen kendi takdiri ile kabul edilemez bulduğu bir davranışın var olması halinde, söz konusu Yarışma Kayıt işlemi geçersiz kabul edilerek yarışmacının diskalifiye edilmesi ve/veya Ödül hakkının yitirilmesi ile sonuçlanabilir.
7. Katılımın geçersiz kabul edilerek yarışmacının diskalifiye edilmesi ve ödül hakkının düşürülmesine ilişkin tüm kararlar DMAX’in tamamen kendi takdirindedir.
8. Şüpheye mahal vermemek için DMAX, bu II. Bölümde belirtilen Uygunluk Şartlarını karşılamayan bir Yarışmaya Kayıt işleminden dolayı kaydın yapıldığı tarihte herhangi bir Yarışmaya Kayıt veya bunu yapan yarışmacıyı diskalifiye etmek zorunda değildir ve bunu Yarışma’nın herhangi bir anında yapabilir. DMAX, herhangi bir zamanda ve Yarışma sırasında dahi, bir yarışmacıyı, Uygunluk Şartlarına ya Kurallarda yer alan gerekliliklerden herhangi birini sağlamamış olması yahut da DMAX’in tamamen kendi takdiri ile kabul edilemez bulduğu bir davranışın var olması halinde diskalifiye edebilir. DMAX, DMAX’in yöneticileri, çalışanları ve vekilleri, herhangi bir katılımcının diskalifiye edilmesi veya Ödülün kaybedilmesi neticesinde meydana gelebilecek zarar, kayıp, masraf veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz; şu kadar ki işbu zarar, kayıp, masraf ya da hasarda DMAX’in, DMAX’in yöneticilerinin, çalışanlarının veya vekillerinin ağır ihmali veya kastı olmamalıdır.

III. YARIŞMAYA KAYIT
9. Yarışmaya katılım ancak 11 Haziran 2018 17:00’den 11 Temmuz 2018 17:00 (“Yarışma Süresi”) tarihleri arasında Yarışmaya kayıt ile gerçekleşecektir. Yarışma Süresi’nden sonra yapılan tüm kayıtlar doğrudan diskalifiye edilecektir.
10. Yarışmacılar, Facebook Messenger uygulaması içinde, DMAX Facebook hesabına mesaj atarak oyuna başlayabilirler. Oyuna başladıklarında DMAX internet sitesinde yer alan ve Yarışmanın işleyişi ile puan sistemini içeren işbu Kuralları kabul etmiş sayılacaklarına dair bir bilgilendirme mesajı alırlar ve ancak maceraya başla butonlarından birine tıkladıklarında bu koşulları kabul etmiş sayılırlar ve eş zamanlı olarak Yarışma katılırlar. (“Yarışmaya Kayıt”)
11. Yarışmacıların Yarışmaya Kayıt veya daha sonrasında verdiği iletişim bilgileri, kendilerine yapılacak her türlü bildirim için geçerli adres olarak kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya paylaşılmaması durumunda, yarışmacı Ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle DMAX hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
12. DMAX, hiçbir internet sitesine devam arz eden, kesintisiz ya da güvenli erişimi garanti edemez ve Yarışma ya da internet sitesine erişimin teknik sorunlar sebebiyle kesilmesinden yahut da Yarışmaya Kayıt işleminin kaybolmasından, yanlış olmasından, zarara uğramasından, gecikmesinden sebebi ne olursa olsun (örneğin teknik arıza, sistemlerden, sunucudan, bilgisayar donanımından veya herhangi bir yazılımdan kaynaklanan herhangi bir hata gibi) sorumlu değildir.
13. Yarışma Süresi boyunca her yarışmacı için bir (1) Yarışmaya Kayıt limiti vardır. Yarışmacının Yarışma Süresi boyunca birden fazla Yarışmaya Kayıt işlemi gerçekleştirmesi halinde, DMAX hangi Yarışmaya Kayıt işlemini geçerli kabul edeceğine karar vermekte takdir yetkisini haizdir ve dilerse ilk Yarışmaya Kayıt işlemini de seçebilir.
14. Hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, aynı katılımcının aynı Facebook hesabından farklı zamanlarda yarışması halinde, aynı Yarışmaya Kayıt çerçevesinde oyunu oynadığı kabul edilmektedir. Bu halde puanlama sistemine ilişkin detaylı bilgiye IV. Bölümde düzenlenmiş Yarışma maddelerinden ulaşılabilir.
15. Facebook sosyal mecrası üzerinden katılan yarışmacıların hesabının kapalı (korumalı ya da gizli hesap) olması ya da katılımcının kişisel ayarlarından kaynaklanan herhangi bir sebeple DMAX tarafından yarışmacıya ulaşım sağlanamaması ya da kendisinden bilgi alınamaması da dahil olmak üzere Yarışmaya Kayıt anında, Yarışma devam ederken ya da Yarışma sona erdikten sonra herhangi bir teknik sorun yaşanması halinde bu yarışmacılar Yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.
16. Her bir Yarışmaya Kayıt DMAX’in onayına tabidir. Tüm Yarışmaya Kayıt işlemleri Uygunluk Şartlarını karşıladıklarından emin olmak için yönetilecek ve Uygunluk Şartlarını karşılamayan herhangi bir Yarışmaya Kayıt yukarıdaki II. Bölüm şartlarına tabi olarak diskalifiye edilecektir. Saldırgan, uygunsuz, müstehcen, hukuka aykırı görülen veya başka türlü sakıncalı içerik veya bilgi içeren herhangi bir Yarışmaya Kayıt diskalifiye edilecektir.

IV. YARIŞMA
17. Yarışma, iç içe geçmiş hikayelerden oluşan bir macera oyunudur. Yarışmacılar, kendilerine sunulan şıklar arasından tercih yaparak ve yaptıkları tercihler doğrultusunda farklı hikayeleri deneyimleyerek oyunda ilerler ve bu çerçevede puan kazanırlar.
18. Oyunda birden fazla muhtemel seçenek mevcuttur ve bu sonuçlardan her birinin yarışmacıya kazandıracağı puan farklıdır. Yarışmacının hangi sonuca ulaşacağı, oyun boyunca yaptığı tercihlere bağlıdır. Oyunu tamamlayan yarışmacılar, ulaştıkları sonuca tekabül eden puanı kazanırlar.
19. Yarışma devam ettiği sürece her yarışmacı, oyunu tekrar tekrar oynayabilir. Yarışmacı, oyunu tekrar tamamladığında, yine ulaştığı sonuca göre bir puan kazanır ve kazandığı puan, var olan puanına eklenir. Yarışma Süresi bittiğinde, en yüksek toplam puana sahip olan yarışmacı Yarışma’yı kazanır. En yüksek puana sahip birden fazla yarışmacı olması halinde ise, Ödül o puana ilk erişen kişinin olacak ve bu kişi Kazanan Yarışmacı olarak kabul edilecektir.
20. Facebook Messenger veya mobil uygulama üzerinden Yarışmaya Kayıt veya Yarışma’da yarışmak mobil cihaz kullanılmasını ve dolayısıyla operatörün mesajlaşma ve veri ücreti uygulamasını, internet kullanım ücretini ya da herhangi bir gerekçe ile herhangi bir bedel gerektirdiği hallerde DMAX hiçbir şekilde bu ücretlerden, masraflardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
21. DMAX Yarışmaya Kayıt işlemi ve yarışma esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

V. KAZANAN YARIŞMACI
22. Kurallarda belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek puanı alan yarışmacı (“Kazanan Yarışmacı”), DMAX’in Facebook hesabında 13 Temmuz 2018’de (“Duyuru Günü”) duyurulacak ve kendisi ile Yarışmaya Kayıt işlemini gerçekleştirmiş olduğu Facebook Messenger hesabı üzerinden gönderilecek mesaj vasıtası ile irtibata geçilecektir. İletişime geçildiğinde Kazanan Yarışmacının isim, soy isim, adres, cep telefonu gibi talep edilen tüm bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak DMAX tarafından iletilecek e-posta adresine göndermesi zorunludur. Yarışmacının bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle Kazanan Yarışmacıya ulaşılamaması durumundan DMAX hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
23. DMAX, Kazanan Yarışmacı ile iletişime geçmek için tüm makul çabayı gösterecektir. Kazanan Yarışmacı ile iletişime geçilememesi, ona erişilememesi veya Duyuru Gününden itibaren kendisinin 7 (yedi) gün içinde Ödülü talep etmemesi halinde Ödül hakkı tamamen düşecek ve ortadan kalkacaktır. Bu halde DMAX kendi takdirine tabi olmak üzere, dilerse işbu Kurallardaki şartları sağlayan ve kalan yarışmacılar içinde yine en yüksek puanı alan ikame bir yarışmacıya Ödül verebilir. Bu halde Koşullar kapsamında Kazanan Yarışmacı yönünden geçerli olan tüm yükümlülükler işbu ikame yarışmacı için de aynen geçerli olacaktır.
24. Kazanan Yarışmacının Ödülü kendisinden kaynaklanan sebeplerle alamaması halinde DMAX’in ya da çalışanlarının Kazanan Yarışmacı’ya karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
25. Kazanan Yarışmacı, DMAX, DMAX’in hakim şirketi, iştirakleri, DMAX’in grup şirketleri veya bunların ürün ve hizmetlerinde makul bir şekilde talep edilen ve Yarışma ile ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerinde hiçbir ücret talep etmeksizin yer almayı kabul eder. Ayrıca DMAX, herhangi bir reklamda Kazanan Yarışmacının adını ve görüntülerini kullanma hakkını saklı tutar. Yarışmacılar, Yarışmayı kazandıkları takdirde isimlerinin ve görüntülerinin DMAX’e, DMAX’in hakim şirketlerine, iştiraklerine ya da grup şirketlerine ait herhangi bir mecrada duyurulmasına muvafakat vermiş olduklarını açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler.

VI. ÖDÜL
26. Kazanan Yarışmacıya bir adet Playstation 4 (“Ödül”) hediye edilecektir.
27. Ödül, DMAX’in Facebook Messenger üzerinden Kazanan Yarışmacıya gönderdiği mesaja istinaden, kendisinin DMAX’e göstereceği yurtiçindeki bir adrese kargoyla gönderilmek suretiyle teslim edilecektir. Kargodan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanması halinde – kargodan kaynaklı gecikme, Ödülün kargo ile gönderilmesi esnasında herhangi bir hasara uğraması dahil olmak üzere her türlü hususta- DMAX’in hiçbir sorumluluğu ve tazmin yükümlülüğü yoktur.
28. Kazanan Yarışmacı, Ödülü teslim almakla, Ödülden doğan ve doğacak tüm vergi, resmi harç ve sair masrafları ödemeyi ve Ödülü teslim almakla DMAX’i, çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, katılımlarına, kabullerine ve Ödülü kullanımlarına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.
29. Ödül başkasına devredilemez veya Ödülün nakit karşılığı talep edilemez. DMAX’in veya çalışanlarının ağır ihmal veya kastından kaynaklanmayan herhangi bir sebeple Ödülün verilmesinin mümkün olmaması halinde, DMAX bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.
30. Ödülün tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. DMAX’in bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

VII. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KİŞİSEL VERİLER
31. Yarışmaya Kayıt, giriş yapan kişiye ait olmalıdır ve yarışmacılar, Yarışmaya Kayıt işlemleri esnasında oluşturulan tüm içeriğin kendileri tarafından yaratılmış olduğunu ve herhangi bir birey, grup, organizasyon, şirket veya yönetim dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiye ait olmadığını taahhüt eder. Yarışmaya Kayıtlar, herhangi bir üçüncü taraf markasını veya müziğini içermemeli veya bunlara atıfta bulunmamalıdır ve üçüncü şahısların isimlerini, logolarını ve / veya ticari markalarını yahut da bunlara herhangi bir atıf içermemelidir. DMAX, herhangi bir üçüncü kişinin hakkını ihlal eden Yarışmaya Kayıt sebebiyle yarışmacıya karşı ileri sürülen herhangi bir iddia veya işlemden sorumlu değildir ve yarışmacı, bu çerçevede üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen tüm taleplere karşı DMAX’i tazmin edeceğini ve onu tüm sorumluluktan beri kıldığını kabul eder. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerikler sebebiyle DMAX’in herhangi bir zarara maruz kalması halinde, ilgili yarışmacı DMAX’in zararını ilk talep halinde nakden ve derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
32. Yarışmacı, DMAX’e Yarışma süresince Yarışma ve Ödül ile ilgili tüm faaliyetlerinin videosunu çekme, sesini kaydetme ve fotoğraflama gibi fikri mülkiyet hakkı veren her hususta münhasıran yetki vermiştir.
33. Bu Yarışmaya katılmak suretiyle yarışmacı, Yarışma ile ilgili DMAX’e sağladığı fotoğraflar, metinler, görüntüler, videolar dahil olmak üzere her türlü içeriğin üzerinde sahip olduğu tüm haklarını DMAX’e tamamen devrettiğini bilmekte ve kabul etmektedir. Kısaca, hukuken var oldukları sürece Yarışma ile bağlantılı tüm içeriklerden doğan tüm haklar yalnızca DMAX’e aittir.
34. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca; kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir (kısaca “Kişisel Veri/Veriler”). Yarışmacılar; bu kapsamda Yarışma ile sınırlı olmamak kaydıyla, DMAX’in istatistiksel çalışmalar yapabilmesi ve reklam ve pazarlama faaliyetini yürütebilmesi adına, yarışmacıların adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, yaşadığı bölge, telefon numarası, resmi, görüntü ve ses kaydı, IP adresi, elektronik posta adresi, sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılması durumunda o siteye ait bilgileri başta olmak üzere kullanıcı olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle tanımlanan her türlü kişisel bilgileri Kişisel Veri olarak kabul edilip, DMAX tarafından toplanılacağını, saklanılacağını ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleneceğini kabul ederler. Ayrıca yarışmacılar; Kişisel Verileri’nin, DMAX ve DMAX’in doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu yurtiçi ve yurtdışı grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak, DMAX tarafından tanınmak, DMAX’in pazarlama ve reklam çalışmalarının şekillendirilmesi ve stratejisinin belirlenmesi ile DMAX’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla DMAX’in doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, grup şirketlerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
35. Yarışmacılar Yarışmaya Kayıt işlemini gerçekleştirmekle, DMAX tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Yarışmacılar, Yarışma ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Yarışmaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Yarışmayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yarışmacılardan bu beyanları ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar Yarışmadan diskalifiye edilirler.

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
36. DMAX yarışmacıların kendileri hakkında yanlış veya hatalı bilgi vermesi, her türlü teknik arıza, Yarışma ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek hata, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, yarışmacının Yarışmaya Kayıt işleminden veya Ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek hasar veya mal varlığına gelen zararlardan, bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
37. Takdir yetkisi tek taraflı olarak DMAX’e ait olmak üzere, Yarışmanın bütünlüğüne veya doğru bir şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekarlık, teknik arıza, insan hatası veya DMAX’in kendi takdirine göre gerekli gördüğü hallerde DMAX Yarışmayı iptal etme, askıya alma ve/veya Yarışmayı veya Yarışmanın tarihi, koşulları, Ödülü ve sair herhangi bir kısmını ya da hususunu değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışmacılar bu hususa herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.
38. DMAX, Yarışma süresi de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda Kuralları gerektiğinde yarışmacılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kurallardaki değişiklikler DMAX’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması durumunda tüm yarışmacılar için o an itibariyle bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Yarışmaya ilişkin tüm değişiklikler DMAX Facebook (@dmaxtr), sayfası ve DMAX resmi internet sitesinde (www.dmax.com.tr) duyurulacaktır.
39. Yarışma’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Yarışmacılar; işbu Kurallarda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
40. Kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse yalnızca söz konusu madde ayrılabilir olarak kabul edilecek ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

YARIŞMAYA KATIL

“DMAX Ödüllü Yarışma” üzerine 2 yorum

Yorum yapın