DEWALT MP09451 Sırt Çantası Kazanma Şansı!

 Sizde katılın, 5 şanslı kişiden biri olma şansı yakalayın!


Hediye

  • 5 Adet DEWALT MP09451 Sırt Çantası

Son Katılım Tarihi

31 Aralık 2019


Katılım

Çekiliş formunu doldurmak

https://a.cstmapp.com/p/882211


Koşullar

1. https://a.cstmapp.com/p/882211 adresindeki Easypromos DEWALT uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan çekiliş (“Çekiliş”), Stanley Black&Decker Turkey Alet Üretim, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Stanley Black&Decker”) tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 26.11.2019 tarihli ve 40453693-255.05.02-E.11125 sayılı yazısına istinaden ikramiye tutarının 04 Ekim 2016 tarihli ve 26309 sayılı Karşılığı Nakit olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in 2/f maddesinde belirtilen tutarın altında olması nedeniyle izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
2. Katılımcılardan, 02.12.2019 10.00 ile 31.12.2019 23.59 saat ve tarihleri arasında (https://a.cstmapp.com/p/882211) adresindeki formu doğru bilgilerle doldurmaları beklenecektir. Özel mesaj ile atılan cevaplar kabul edilmeyecektir.
3. Belirtilen adres üzerinden bilgi formunu doğru bir şekilde dolduran katılımcılar arasından Çekiliş yapılacak ve beş asıl, beş yedek kazanan belirlenecektir. Çekilişin asıl ve yedek kazananları, 02.01.2020 tarihinde, Stanley Black&Decker tarafından çekiliş ile belirlenecektir. Hediyeler kazananlara kargo ile iletilecektir.
4. Çekiliş sonunda asıl olarak kazanan kişilere formda yazdığı iletişim bilgileri üzerinden 02.01.2020 tarihinde ulaşılacak ve bilgi verilecektir. Dolayısıyla istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanabilecek olan aksaklıklardan Stanley Black&Decker sorumlu değildir. Çekiliş sonunda asıl olarak kazanan kişilere 3 iş günü içinde ulaşılamadığı takdirde birinci sıradaki yedek kazanana; bu kişiye de üç iş günü içinde ulaşılamadığı takdirde ikinci sıradaki yedek kazanana ulaşılacaktır. Üç iş günü içinde ikinci sıradaki yedek kazanana da ulaşılamadığı takdirde Çekilişi kimsenin kazanmamış olduğu kabul edilecektir.
5. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, Çekilişe katılım tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumda katılımcı herhangi bir hak iddia edemez. Stanley Black&Decker katılımcıların çekilişe katılım uygunluğunu doğrulama ve çekilişe katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
6. Çekilişe katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
7. Her katılımcının çekilişe tek bir katılım hakkı bulunmaktadır. Kampanyaya birden fazla kez katılım yaptığı tespit edilen katılımcıların diğer katılımları dikkate alınmayacak ve çekilişte kendilerine yalnız bir kere yer verilecektir.
8. Stanley Black&Decker çalışanları çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez ve Stanley Black&Decker bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
9. Çekilişe Türkiye dışından katılımda bulunanlar ödül kazanamazlar. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez ve Stanley Black&Decker’ın bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
10. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan ya da ahlaka mugayır içerikler kullanan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Stanley Black&Decker yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkına sahiptir.
11. Stanley Black&Decker, Çekiliş Katılım Koşulları’na uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
12. Çekiliş kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Stanley Black&Decker’ın her türlü kayıtları esas alınacaktır.
13. Çekilişe katılan herkes, işbu Çekiliş Katılım Koşulları’nı okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların Çekiliş Katılım Koşulları’na uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, Çekiliş beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Stanley Black&Decker tarafından yapılacaktır. Stanley Black&Decker işbu Çekiliş Katılım Koşulları’nı gerektiğinde katılımcılara önceden haber vermeksizin değiştirebilir. İşbu Çekiliş Katılım Koşulları’ndaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel Çekiliş Katılım Koşulları’nı öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
14. Çekiliş Katılım Koşulları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


Yorum yapın