Cheetos Müzesi 200.000 TL Ödüllü Yarışma

Birleştir, Yarat, Kazan


Hediye

  • 10 Kişiye 20,000 TL

Son Katılım Tarihi

31 Mart 2019


Katılım

Başyapıtının fotoğrafını yükle ya da cips şekilleriyle kendi şeklini oluştur.


Koşullar

Yarışmaya katılma şekil ve şartları;
Yarışma 15.01.2019   (saat: 00.01)- 31.03.2019 (saat: 23.59) tarihleri arasında yapılacaktır.  Yarışmaya iki şekilde katılım yapılabilir

  1. 1-https://www.cheetos.com.tr adresinde sanatsal kompozisyon oluşturulabilecek sanal mısır çerezleri şekilleri bulunacaktır. Yarışmacılar bu mısır çerezi şekillerini istedikleri şekilde bir araya getirerek sanal kompozisyon (birden fazla sanal çerez kullanarak hazırlanan mozaik çalışması) oluşturarak; ad, soyad, yaş, e-mail, telefon numarası ve adres bilgileri ile birlikte https://www.cheetos.com.tr  (ücretsiz) adresine girerek yarışmaya katılabilirler. Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı kompozisyon” olacaktır.

  1. 2-Ayrıca dileyen katılımcılar https://www.cheetos.com.tr deki mısır çerezi şekilleri ile sanal kompozisyon oluşturmak yerine kendi oluşturdukları ve fotoğrafını çektikleri mısır çerezlerinden oluşan kompozisyon (birden fazla çerez kullanarak hazırlanan mozaik çalışması) fotoğrafını  https://www.cheetos.com (ücretsiz) adresine yükleyerek de yarışmaya katılabilir. Çerezleri bir araya getirirken çerezlerin orijinal görüntülerinde herhangi bir değişiklik yapmamak -çerezleri  kesmemek/kırmamak önemlidir. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.

-Yarışma için fotoğrafı yüklenen kompozisyonların dijital ortamda (https://www.cheetos.com.tr websitesinde) hazırlanan sanal kompozisyon eserlerle karşılaştırılabilir olması adına; mısır çerezi, fon (düz renk, max 1mtx1mt büyüklüğünde) ve yapıştırıcı (görünür olmaması tercih sebebidir) materyal dışında herhangi ek tasarım materyali, boya vb. kullanılmamalıdır.

– Yarışmada maksimum 300 mısır çerezi/sanal mısır çerezi parçası kullanılabilir, daha fazla sayıda çerez kullanılarak hazırlanan çalışmalar jüri tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Kendi oluşturdukları ve fotoğrafını çektikleri mısır çerezlerinden oluşan kompozisyon fotoğrafı ile katılan ve kazanan yarışmacılardan ikramiye tesliminde fotoğrafı yüklenen ürün (çerezlerden oluşan kompozisyonun tamamı ) ibrazı istenecektir. Muhafazası için verniklenmesi önerilir.

– Mısır çerezlerinin boyutlarında değişiklik yapılmamalıdır ve çerezler bir araya getirilirken tane şekil ve bütünlüklerinin bozulmadığına dikkat edilmelidir. Frito Lay aksi bir durumu tespit etmesi halinde yarışmacıyı yarışmadan diskalifiye edecektir.

-Yarışmacılar, kampanyaya katıldıkları sırada gönderdikleri  fotoğrafların özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukuktan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ederler.  Yarışmacılar, üçüncü şahısların haklarını  ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacının ödül kazanma hakkı elinden alınır.

 

Yarışma sonucu ilanı; 09.04.2019 tarihinde https://www.facebook.com/Cheetosturkiye ve https://www.cheetos.com.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca kazanan yarışmacılar işlemler ile ilgili Kampanya Evi tarafından  kayıtlı telefon, e-posta  veya taahhütlü posta kanalı  ile bilgilendirilecektir.  Asil talihli son başvuru tarihi 24.04.2019,  yedek talihli son başvuru tarihi: 09.05.2019 dur. İkramiyelerin son  ödeme tarihi : 13.07.2019’dir

Diğer hususlar;

-Yarışma Jürisinin değerlendirme kriteri “en yaratıcı kompozisyon” olacaktır.

-Yarışma döneminde toplam 200.000 TL’lik nakit para ödülü 10 kişiye eşit miktarda bölünerek 20.000 TL olarak verilmek üzere; en yaratıcı kompozisyon veya sanal kompozisyon yapan 10  Asil 20 Yedek jüri tarafından seçilmiş olacaktır. Yarışma sonunda toplam 200.000 TL para ödülü verilecektir. Yedek talihlilere sırası ile geçilecektir.

– İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

– Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Yeşim Özgür Kampanya çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.

– Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur.

– Bu hususlar piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır.

– Piyango ile ilgili diğer mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.

Piyangoya konu ikramiyelerin adedi, cinsi, ve KDV-ÖTV dahil birim ve toplam değerleri, yedek talihli adedi;

GİZLİLİK KOŞULLARI

Tekfen Tower Büyükdere Cad.No:209 A Blok D.2 34394 4.Levent/ İstanbul adresinde kurulu Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye ait (“CHEETOS”) www.cheetos.com.tr’yi (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden tüm katılımcılar bu Gizlilik Koşullarını okuduklarını ve koşullara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

CHEETOS İnternet Sitesi ile katılımcılara muhtelif hizmetler verecektir. Anılan hizmetlerin ifası ile ilgili olarak CHEETOS ‘un manyetik ortamda, yazılı ve/veya sözlü olarak Katılımcı’ya iletmiş olduğu veya Katılımcı’nın herhangi bir surette öğrendiği CHEETOS ‘a ait her türlü bilgi-belge gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde-surette üçüncü kişi-kuruluşlara açıklanmayacak, aktarılmayacak, kullandırılmayacaktır.

 

Gizli Bilgi’nin Tanımı ve Kapsamı

 

CHEETOS şirket verileri, İnternet Sitesi yazılımı, ürün bilgileri, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, ticari, mali, teknik ve sair konularda sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Katılımcı’ya iletilen ya da Katılımcı’nın herhangi bir surette öğrendiği CHEETOS ‘a, CHEETOS müşterilerine, CHEETOS ürünlerine, CHEETOS personeline, CHEETOS imalatçı-tedarikçilerine, CHEETOS ile ticari /akdi /fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve CHEETOS bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Katılımcı’ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri (data) dosyaları, keza CHEETOS ‘un içinde yer aldığı PepsiCo Grubu Şirketlerine ait olan aynı mahiyetteki bilgi-belgeler-datalar, raporlar, istatistikler, sorgulamalar ve sorgulama sonuçları, model, yöntem, yenilik, buluş, metod ve usuller, velhasıl hertürlü belge ve dokümantasyon Gizli Bilgi’dir.

 

Gizli Bilgiler Üzerinde Mülkiye Hakkı ve Tasarruf Yetkisi

 

Gizli Bilgiler CHEETOS ‘un mülkiyetindedir ve süresiz olarak mülkiyetinde kalmaya devam eder. Gizli Bilgiler üzerinde her türlü tasarruf yetkisi CHEETOS ‘a aittir.

 

Gizli Bilgilerin her türlü kopyası da CHEETOS ‘un mülkiyetindedir ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü haklar ile tasarruf yetkisi münhasıran CHEETOS ‘a aittir.

 

Katılımcı’nın Gizli Bilgilerden Sorumluluğu, Taahhüt ve Yükümlülükleri

 

Katılımcı, gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri hiçbir şekilde kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır.

 

CHEETOS ‘un yazılı yada sözlü izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Katılımcı tarafından çoğaltılmaz. Gizli Bilgiler hiçbir şekilde-surette CHEETOS ortamı dışına çıkarılamaz.

 

Yaptırım – Cezai Şart

 

Katılımcı tarafından Gizlilik Koşullarına aykırı davranılması halinde, CHEETOS bu sebepten doğmuş-doğacak her türlü ve bütün doğrudan-dolaylı maddi ve manevi, müsbet ve menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Katılımcı’dan nakten ve defaten tazmin etmesini talep edebilir.

www.cheetos.com.tr’yi (“İnternet Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İnternet Sitesi’nin sahibi Tekfen Tower Büyükdere Cad.No:209 A Blok D.2 34394 4.Levent/ İstanbul adresinde kurulu Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“CHEETOS”) olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi CHEETOS’a aittir. Lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz.

İnternet Sitesi’ne girmek için 18 ve üzeri yaşta olmak şarttır. 18 yaşın altındaysanız veli veya kanuni temsilcinizden izin almanız gerekmektedir.

18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, İnternet Sitesi’ne giriş sırasında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. CHEETOS, katılımcı ile ilgili tüm işlemlerde buna inanır ve buna göre davranır. CHEETOS, 18 yaşından küçüklerin velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan İnternet Sitesi’ne giriş yapmalarından veya bilgi sunmalarından, sorumlu tutulamaz. İnternet Sitesi’ne giren katılımcının 18 yaşından küçük olduğu tespit edilir ise CHEETOS, katılımcının İnternet Sitesi’ne girişini iptal edebilir. İnternet Sitesi, kullanıcının İnternet Sitesi’ni yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Katılımcılar, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.

İnternet Sitesi üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi CHEETOS’a ait olup, İnternet Sitesi’ne girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. CHEETOS, İnternet Sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Kullanma Koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer.İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

İşbu İnternet Sitesi’ne girilmesi veya İnternet Sitesi’nin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.

İnternet Sitesi’nin sahibi CHEETOS‘dur. Bu İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve İnternet Sitesi’nin sunumu CHEETOS’un ve/veya CHEETOS’un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. CHEETOS’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin ya da bu İnternet Sitesi’ne ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-codeların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medyada kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

CHEETOS İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, CHEETOS İnternet Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı CHEETOS hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bu yayın, CHEETOS ‘uin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı ya da benzeri içerik taşıyan hiçbir bilgi, beyan ve ifade İnternet Sitesi’nde aktarılamaz. Bu tür eylemlerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran katılımcıya aittir.

CHEETOS İnternet Sitesi’ne girmekle katılımcılar yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu İnternet Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve CHEETOS’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı CHEETOS tarafından beyan ve işbu İnternet Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.


“Cheetos Müzesi 200.000 TL Ödüllü Yarışma” üzerine bir yorum

Yorum yapın