Antalya Migros AVM’den Her gün 1.000 TL Hediye Çeki!

ÇEKİLİŞ YOK, PUANLAR VAR!


Hediye

 • Haftanın 1.sine Samsung Galaxy Note 9
 • Birinciye: 1.000 TL
 • İkinciye: 750 TL
 • Üçüncüye: 500 TL

Son Katılım Tarihi

04 – 17 Şubat 2019


Katılım

04 – 17 Şubat tarihleri arası yapacağınız alışverişlerden puanlar toplayın, hediye çeki kazanın!


Koşullar

4-17 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampanya, Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı No.3 07070 Konyaaltı – Antalya adresinde bulunan ECE Türkiye tarafından yönetilen Antalya Migros Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Kampanya kapsamında, 4-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Migros Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.

 • Kampanyaya dâhil olabilmek için aynı gün içinde Antalya Migros Alışveriş Merkezi’nde yer alan mağazalardan (Antalya Migros Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, Tütün ve Tütün mamülleri ile Alkollü içecek ve Şans oyunları ve gram, çeyrek, yarım, tam vb. gibi yatırımlık altın alışverişleri harcamaları kampanyaya dâhil değildir) 50 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
 • Katılımcı sadece, harcamasını yaptığı gün yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile günlük düzenlenen 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL, ve 3. Ye 500 TL hediye çeki kampanyasına katılabilir.
 • Katılımcı sadece harcamasını yaptığı günü içerisine alan hafta (Pazartesi’den Pazar’a) yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile haftalık düzenlenen Samsung Galaxy Note 9 kampanyaya katılabilir.
 • Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
 • Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Katılımcı restoran veya fast food bölümünden getirdiği fiş ile +50 puan kazanır. (50 TL ve üstü fişler için geçerlidir.)
 • Katılımcı aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin ibraz ettiği fiş tutarı bazında puan 1TL=1 Puan şeklinde hesaplanacaktır.
 • Katılımcının ibraz ettiği fiş bazında kazanabileceği en yüksek puan 1.000 puandır. 1.000 TL ve üzeri harcamalarda da katılımcı yine en fazla 1.000 puan kazanır.
 • Kampanyaya dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini Bodrum Kat alanda bulunan kayıt masasına ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak üzere yetkili kişiye iletmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.
 • Kampanya kayıt saatleri sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasındadır. 21.00 sonrasında, kazanan katılımcılara led ekran ve kampanya websitesinden üzerinden ulaşılabilinir. Kural dışı kayıt olması halinde, ilgili kişiler sıralama listesinden çıkarılacak ve alt sıralarındaki müşteriler ödül kazanacaktır.

Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, yukarıda yazılı olan koşulları sağlayan, hafta içi günlerde en fazla puan toplayan ilk 6 yarışmacı hediye çekleri, haftalık sıralamada o hafta boyunca en çok puan kazanan yarışmacı 1 adet Samsung Galaxy Note 9 kazanacaktır. Puan kazanma sistemi aşağıda yer almaktadır;

 • 2 farklı mağazadan alışveriş yapmak +100 puan kazandırır.
 • 4 farklı mağazadan alışveriş yapmak +250 puan kazandırır.
 • 7 farklı mağazadan alışveriş yapmak +450 puan kazandırır.
 • www.antalyamigroskampanya.com adresinde quiz/anket yanıtlamak +50 puan kazandırır.
 • www.antalyamigroskampanya.com adresinden Facebook ile giriş yaparak kampanya duyurusunu paylaşmak +100 puan kazandırır.
 • Katılımcıların puanların eşit olması durumunda kampanya katılım gününde veya haftasında toplam harcaması daha yüksek olan katılımcı üst sırada yer alır.
 • Katılımcılar günlük sıralamada bir kez ilk 3 hediyeden birini almaları durumunda kampanya boyunca tekrar günlük sıralamaya dahil edilmezler.
 • Katılımcılar haftalık sıralamada bir kez Samsung Galaxy Note 9 hediyesini almaları durumunda kampanya boyunca günlük ve haftalık sıralamalara tekrar dahil edilmezler.
 • Kampanya boyunca katılımcılar, bir gün de bir mağazadan bir fiş işletebiliyor olacaklar.

Kampanya süresince haftalık sıralamada en yüksek puanı toplayan kişilere Samsung Galaxy Note 9 telefon hediye edilir. Günlük sıralamada da birinci kişilere 1.000’er TL hediye çeki, ikinci kişilere 750’er TL hediye çeki, üçüncü kişilere 500’er TL hediye çeki, dört, beş ve altıncı kişilere 200’er TL hediye çeki verilecektir.

Hediye kazanmaya hak kazanan kampanya katılımcıları, kampanyaya katılınan günün sonunu takiben 24 saat içerisinde www.antalyamigroskampanya.com isimli mikro site üzerinden açıklanacaktır. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan Antalya Migros Alışveriş Merkezi sorumlu değildir. Katılımcıların katılım koşullarında yer alan maddeleri ihlal ettiklerinin tespiti durumunda herhangi bir ödül kazanamazlar. Bu konuda karar mercii Antalya Migros Alışveriş Merkezi’dir.

Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, kampanya bitiminden itibaren otuz (30) gün geçmiş olması koşuluyla Antalya Migros Alışveriş Merkezi Yönetim Ofisi’nden teslim alabilirler.

Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ve kimlik bilgilerinin ibrazı gereklidir. Damgalanmış, sisteme kayıtlı olarak onaylanmış fişlerin herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz. Yapılmış olan alışverişlerin iptalinin tespiti durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz.

Ödüllerin son teslim tarihi 29 Mart 2019’dur. Katılımcıların, bu tarihe kadar hediyelerini teslim almaya gitmek durumunda olup, bu tarihten sonra katılımcılar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu hediye hak kazanmaları halinde ise hediyelerini alma hakları bulunmayacaktır. Bu kişiler; Antalya Migros Alışveriş Merkezi bünyesinde çalışanlar, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz. Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.

Antalya Migros Alışveriş Merkezi, Kampanya’ya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Antalya Migros Alışveriş Merkezi, Kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Kampanya’ya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, Antalya Migros Alışveriş Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda Antalya Migros Alışveriş Merkezi bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

Antalya Migros Alışveriş Merkezi, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Takdir yetkisi tek taraflı olarak Antalya Migros Alışveriş Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda Antalya Migros Alışveriş Merkezi Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla, Antalya Migros Alışveriş Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle Antalya Migros Alışveriş Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. Antalya Migros Alışveriş Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


Yorum yapın