A101 Ramazan Hediye Çeki Çekilişi

Ramazan Alışverişi A101’den


Hediye

  • 3 kişiye 101 TL’lik hediye çeki

Son Katılım Tarihi

28.4.2020


Katılım

#A101deRamazan hashtagini kullanarak ve 2 kişiyi etiketleyerek katılabileceklerdir.

Katılmak için TIKLAYIN


Koşullar

1. Çekilişe katılmak isteyenler, 24.4.2020 – 28.4.2020 tarihleri arasında A101İletişim Instagram (https://www.instagram.com/a101iletisim/) sayfasında yayımlanan çekiliş gönderisine #A101deRamazan hashtagini kullanarak ve 2 kişiyi etiketleyerek katılabileceklerdir. Çekilişi kazananlar, çekiliş gönderisinin altına #A101deRamazan hashtagini kullanan ve 2 kişiyi etiketleyenler arasından online kura yöntemi ile belirlenecektir.
2. Çekiliş sonucunda kura ile belirlenen 3 kişiye 101 TL’lik hediye çeki hediye edilecektir.
3. Çekilişe katılım ücretsizdir ve herhangi bir satın alma koşulu aranmayacaktır. İşbu metinde yer alan koşulları sağlayan herkes çekilişe katılabilir. Kazanılan ödül nakte çevrilemez, değiştirilemez veya başka bir kişiye devredilemez.
4. Çekilişe sadece A101 İletişim Instagram sayfasındaki çekiliş paylaşımına #A101deRamazan hashtagini kullanan ve 2 kişiyi etiketleyen 18 yaşını doldurmuş ve yasal bir engeli bulunmayan gerçek kişiler katılabilir. Katılma hakkı olmayan kişilere çekilişe katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilmez.
5. Ödül kazanan katılımcılar, 28.04.2020 günü saat 17:00’de A101İletişim Instagram sayfasından duyurulacaktır.
6. Kazanan kişilerin, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde iletişim ve adres bilgilerini (e-mail, posta adresi, telefon numarası vb.) A101İletişim Instagram sayfasından özel mesaj yoluyla tarafımıza eksiksiz ilettikleri tarihten itibaren sonraki 10 gün içerisinde kazandıkları hediye çeki adreslerine ulaştırılacaktır.
7. Katılımcılar sadece kendilerine ait iletişim bilgileriyle katılabilirler ve gönderdikleri iletişim bilgilerinin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Kusursuz haller dahil olmak üzere 6. maddede belirtilen sürede bilgilerin ulaştırılamamasından, hatalı ya da eksik bilgi gibi nedenlerden dolayı ödülün ulaştırılamamasından A101 sorumlu tutulamaz.
8. A101 kampanya süresince, çekilişi olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojileri kullanıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi halinde, ilgili katılımcının kazandığı ödülü iptal etme hakkına sahiptir. A101 katılımcının katılımını geriye dönük çekilişten hariç tutma ve ödülleri geri alma hakkını saklı tutar.
9. Aynı kişinin farklı profil bilgileri ile çekilişe tekrarlı katılımı ve ödül kazanımı kural dışıdır. Bu gibi durumlarda, katılımcı hiçbir uyarı yapılmadan diskalifiye edilir.
10. Her bir katılımcı için katılım 1 (bir) defa ile sınırlıdır. Mükerrer ödül kazanma ihtimalinde, mükerrer ödül kazanan kişi yalnızca 1 (bir) adet ödüle hak kazanmış sayılır ve 1 (bir) adet ödül kendisine teslim edilir.
11. A101 bu çekilişi, kampanya süresi dahil olmak üzere istediği an geçici yada sürekli durdurma, sonlandırma veya yeni bir dönem için tekrarlama, uzatma, dilediği zaman ödül dahil dilediği değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu durumlar sonucunda herhangi bir hak talebi kabul edilmemektedir.
12. Bu çekilişin Instagram ile bir ilişkisi yoktur. Yaşanabilecek problemlerden Instagram sorumlu tutulamaz.
13. A101 Instagram çekilişi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için ve başkalarının fikri ve telif haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz.
14. Çekilişe katılmak isteyenler; A101 Instagram Perşembe Sürprizi (Ramazan Sürprizi) Katılım Ve Çekiliş Koşullarını, Katılımcılar İçin Aydınlatma Metnini, internet sitemizde yer alan gizlilik politikasını kabul etmiş sayılır.
15. İşbu çekiliş kapsamında, katılımcı ile A101 kendilerine ait yükümlülükleri yerine getirirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadırlar.
16. Katılımcı, A101 tarafından tarafından hazırlanmış olan “Katılımcılar İçin Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığını ve A101’in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder.
17. Katılımcı çekilişe katılırken etiketleyeceği kişilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli aydınlatmayı yapmak ve bu kişilerden hukuka uygun şekilde açık rızalarını almak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden münhasıran katılımcı sorumludur.
18. İşbu A101 Instagram Perşembe Sürprizi (Ramazan Sürprizi) Katılım ve Çekiliş Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu katılım koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. A101 Instagram Perşembe Sürprizi (Ramazan Sürprizi) Katılım ve Çekiliş Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan Adliyesi) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
19. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik uyarınca; bu çekiliş Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışında kalmaktadır.
20. Çekilişe katılanlar bu katılım koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve katılım koşullarına uyacaklarını, onayladıklarını açıkça kabul ve taahhüt ederler.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
KATILIMCILARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Yeni Mağazacılık A.Ş. (“Şirket veya A101“) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, düzenlemiş olduğumuz çekilişin katılımcılarına ilişkin aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız. Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz; Kimlik(ad, soyad) İletişim (e-posta adresi, ikametgah adresi, telefon numarası, sosyal medya kullanıcı adı), Görsel ve İşitsel (kişinin fotoğrafı) veridir.
Şirket tarafından kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurt içinde şu üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.
Aktarılan Kişi
Aktarma Amacı
Tedarikçiler (yazılım ve bilişim firmaları, sosyal medya danışmanlık firmaları)
Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması
Tedarikçiler (Hukuk Bürosu)
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları(Bağımsız idari otoriteler, emniyet birimleri, mahkemeler, arabulucular, ilgili bakanlıklar)
İlgili bilgi ve belgelerin mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruşları ile paylaşılması, arabulucu ve mahkeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi
Alenileştirme
Kazanan kişilerin duyurulması
Kişisel verileriniz, tarafınızca Şirket’imize ait sosyal medya hesaplarına atılan mesajlar ve şahsınıza ait sosyal medya hesapları üzerinden elektronik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Kanun’un 5.maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya bu hallerden birine girmediği durumlarda vermiş olmanız halinde “açık rıza”nız kapsamında işlenecektir.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No: 4B/1 Üsküdar, İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden [email protected] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak [email protected] e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Yorum yapın