3 Adet Vespa Motor Çekilişi 2022

 

EMAAR’DAN VESPA KAZANDIRAN ÇEKİLİŞ


Hediye

 • 3 adet Vespa Primavera 50 modeli motor

Son Katılım Tarihi

31 Temmuz 2021


Katılım

 •  500 TL’lik alışveriş tutarına çekiliş hakkı

Koşullar

 • VESPA ÇEKİLİŞİ KATILIM KOŞULLARI
   Kampanya aşağıdaki şart ve koşulları kapsar, katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları
  kabul etmiş sayılırlar
 • Kampanya 20 Mayıs 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak ve kampanya süresi
  sonunda yapılacak Milli Piyango onaylı çekiliş ile 3 talihliye toplamda 3 adet Vespa Primavera
  50 modeli motor hediye edilecektir.

 • Kampanyaya katılmak için katılımcıların 20 Mayıs 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Emaar
  Square Mall mağazalarında yapacakları alışverişlerin fişlerini Emaar Square Mobil uygulaması
  üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 • Katılımcılar tarafından yüklenen fiş/faturalar Emaar personeli tarafından incelenecek,
  geçerlilik ve yeterliliği tespit edildikten sonra katılımcıya toplam fatura tutarı oranında çekiliş
  hakkı verilecektir.

 • Kampanya katılmak için son fatura tarihi 31 Temmuz 2022 saat: 22:00’dir. Bu saatten sonra
  girilen faturalar geçersiz sayılır.

 • Efatura ile katılım sağlayacak olan katılımcılar için efaturaların son işleme tarihi 02 Ağustos
  2022 saat:17:00’dir. Bu saatten sonra girilen efaturalar geçersiz sayılır.

 • Çekiliş 16.08.2022 tarihinde saat 13.00’da Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:81, 34700 Üsküdar/İstanbul
  adresinde bulunan Emaar Square Mall ortak alanında
  , noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına
  açık olarak gerçekleştirilecektir.Kazanan talihliler
  19.08.2022 tarihinde Takvim Gazetesi’nde
  duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana

  gelen g
  ecikmelerden Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sorumlu tutulamaz.Kazanılan hak
  devredilemez ve hediye edilen ürünlerin nakit karşılığı talep edilemez.

 •  Kampanya kapsamında faturası geçerli olacak mağazalar hakkında bilgi için Kampanya
  Danışma Deski’ne başvurulabilir veya
  https://www.emaarsquaremall.com web adresinden
  bilgi alınabilir.

 • Kampanyaya katılmak için katılımcıların Emaar mobil uygulamasını indirmesi ve bir kullanıcı
  hesabı açarak giriş yapması ve sonrasında sonrasında fatura/fiş görüntülerini tüm bilgiler
  görülecek şekilde uygulama üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

 • Mobil app içerisinde kayıt tamadıktan ve faturalar yüklendikten sonra faturaların kampanyaya
  katılıma uygun olması durumunda katılımcılara aynı gün içinde yaptıkları toplam 500 TL’lik
  her bir harcaması için birer çekiliş hakkı verilecektir. 500 TL’lik harcamada tek fatura şartı
  aranmayacaktır, birden fazla mağazada yapılan alışverişler toplamının 500 TL ve katları olması
  yeterlidir.

 • Katılımcıların faturaları onaylandıktan sonra sisteme kayıtlı cep telefonlarına, çekiliş hakkı sms
  kodu ile aynı gün içerisinde iletilecektir.

 • Çekiliş sonuçlanana kadar sisteme işletilen faturaların saklanması katılımcının
  sorumluluğundadır. Bu konuda Emaar Square Mall’un herhangi bir sorumluluğu
  bulunmamaktadır.

 • Çekiliş sonuçlanana kadar sms ile iletilmiş olan kodların saklanması gerekmektedir. Kodun
  bulunduğu sms’in silinmesi halinde kişinin katılımı geçersiz sayılacaktır. Çekiliş sonucunda
  katılımcının ödülü kazanması halinde sms kodunu ibraz etmesi gerekmektedir.

   

 • Aynı gün içerisinde toplam 500 TL’ye ulaşan alışverişler kampanya tarihleri boyunca
  uygulamaya yüklenebilir.

 •  500 TL’lik alışveriş tutarına farklı mağazalardan yapılan harcamalarla ulaşılabilir.
 • Kampanyaya, ‘Kapsam Dışı Mağaza ve Ürünler’ kategorisinin dışında yer alan mağazalardan
  yapılmış olan alışverişlerin “geçerli alışveriş belgeleri” ile katılım sağlanabilir.

 • Kampanya katılımında geçerli olacak alışveriş belgeleri; fiş, fatura, earşiv ve efaturadır. Bu
  belgeler dışındaki yüklemeler kabul edilmeyecektir.

 • Her katılımcı yalnız kendi adına başvuru yapabilir. Başkalarının adına, başkalarının belgeleri ile
  yapılan katılımlar işleme alınmayacaktır.

 • Kapsam dışı mağazalar ve ürünler:Emaar Square Mall içerisinde bulunan döviz bürosu işlemleri,
  bankalardan/ATM’lerd
  en alınan makbuzlar, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alımları, şans ve
  talih oyunları harcamaları, ziynet altın alımları, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri,

  TL/dakika yüklemeleri, ürün değişim fiş/fatura/e
  faturaları, hediye çeki alımları ve tüm hediye
  tutarlar
  la yapılan alışverişlerin faturaları kampanyaya dahil değildir
 •  Kampanya farklı kampanyalarla birleştirilemez.
 • Katılımcılar, kampanya süresince kampanyaya katılan mağazalarda yaptıkları alışverişlerde
  alışverişlerde oluşabilecek ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her
  türlü durumdan Emaar’ın sorumlu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya
  katıldıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Çekiliş sonunda Vespa Motor kazanan talihliler değişim veya iade talebinde
  bulunmayacaklarını taahhüt ederler.


 • Aynı kişi tarafından farklı email adresleri ve telefon numaraları ile kampanyaya katılım
  kurallara aykırı olup, Emaar Square Mall, katılımcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten
  kuşkulanıldığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan alışveriş belgesini fiziksel olarak veya
  posta yolu ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme
  hakkını saklı tutar.

 • Katılımcının farklı email adresleri, telefon numaraları kullanmak suretiyle kampanyaya
  katıldığının belirlenmesi durumunda Emaar, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca
  katılımcı hakkında başta “nitelikli dolandırıcılık” olmak üzere ilgili suçlardan suç duyurusunda
  bulunma ve kazanılan meblağları tüm yasal faizi, avukatlık ücretleri ve diğer sair masrafları ile
  birlikte tazmin etme hakkını saklı tutar.

 • AVM mağazalarının internet sitelerinden yapılan alışverişler, ürün teslimi Emaar’dan yapılmış
  olsa dahi kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 • Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz. Şirket adına
  düzenlenmiş faturalar kabul edilmeyecektir.

 • Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirmek suretiyle
  kampanya katılım gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi
  ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Emaar’ın tazminat
  ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin
  edilecektir. Emaar bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutar.

   

 • Mali değeri olmayan belgeler (sipariş fişi/proforma fatura/tahsilat makbuzu, yemek fişi,
  hediye kart, satış fişi kopyası, bilgi fişi, ve benzeri belgeler) ve yırtıkparçalanmış, üzerindeki
  yazıların okunamadığı fiş/faturalar kampanya katılımında geçerli olmayacaktır.

 • Emaar çalışanları, Emaar AVM yüklenici firma çalışanları ve mağaza çalışanları kampanyaya
  katılamaz.

  ÇEKİLİŞ HAKKINDA:

  Bu kampanya
  Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel
  Müdürlüğü’nün 12.05.2022 tarihli ve E
  58259698255.01.0219918 sayılı izni ile düzenlenmektedir.
  20.05.2022 (Saat:10.00)
  31.07.2022 (Saat:22.00) tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan Emaar Square
  Mall içindeki t
  üm mağazalardan (Emaar Square Mall içerisinde bulunan döviz bürosu işlemleri,
  bankalardan/ATM’lerden alınan makbuzlar, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alımları, şans ve talih

  oyunları harcamaları, ziynet altın alımları, mobil/sabit telefon ve inte
  rnet fatura ödemeleri, TL/dakika
  yüklemeleri, ürün değişim fiş/fatura/e
  faturaları, hediye çeki alımları ve tüm hediye tutarlarla yapılan
  alışverişlerin faturaları
  kampanyaya dahil değildir) aynı gün içerisinde toplamda 500 TL ve katları tutarında
  (her 50
  0 TL’ye bir çekiliş hakkı) alışveriş yaparak IOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonlarına veya
  tabletlerine ücretsiz olarak indirdikleri Emaar Square Mall Uygulamasına ad, soyad, adres, telefon bilgileriyle

  birlikte üye olduktan sonra alışveriş f
  işinin/faturasının/earşiv faturasının fotoğrafını (fişin/faturanın/earşiv
  faturanın tamamının görünmesi ve fotoğrafın net olması gerekmektedir) yükleyen ya da AVM içindeki

  kampanya standına gelerek fiş/fatura/e
  arşiv faturalarını ibraz edip kayıt işleminin kampanya standındaki
  ilgili personel tarafından yapılmasını sağlayan bireysel müşterilere çekiliş hakkı verilecektir. Kampanya bitiş

  tarihi 31.07.2022 saat:22.00 olup, katılım noktasından son e
  fatura giriş tarihi 02.08.2022 saat:17.00’dır.
  Emaar Square
  Mall uygulaması üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir. Kampanya sadece bireysel
  müşterilere yöneliktir. Tüzel kişiler katılamaz.
  Katılımlarda fiş/fatura/earşiv fatura no/tarihiadsoyad
  telefon bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı
  verilmeyecektir. Mükerrer katılımlar elenerek,
  ilk gönderilen fiş/fatura/e
  arşiv fatura görseli kabul edilecektir. Çekilişe katılım numarası, hem AVM içindeki
  kampanya standına gelerek kayıt yaptıran hem de Emaar Square Mall uygulamasına girip fiş/fatura
  /e arşiv
  fatura yükleyen tüketicilerin kayıtlı cep telefonuna SMS ile gönderilecektir.
  Mali değeri olmayan belgeler ile
  fiş/fatura/e
  fatura dışındaki (bilgi fişi, tahsilat makbuzu, istisna faturası, sipariş fişi) belgeler geçerli değildir.
  Emaar Square Ma
  ll içindeki mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler (ürün teslimatı Emaar
  Square Mall mağazalarından yapılmış olsa bile) kampanyaya dahil edilmez. Katılımda sunulan tüm bilgilerin

  doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğund
  adır. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini
  iptal eden katılımcıların çekiliş hakları iptal edilecektir. Fatura/e
  fatura üzerindeki isim ile kampanyaya
  katılan isim aynı olmak zorundadır. İsimlerin eşleşmemesi durumunda ikramiye teslim edilmez.
  Çekilişte 1
  kişi
  Vespa Primavera 50 Red 2022 Model (birim fiyatı: 66.900 TL), 1 kişi Vespa Primavera 504T3V Gece
  Mavisi 2022 Model (birim fiyatı:
  62.900 TL) ve 1 kişi Vespa Primavera 504T3V Beyaz 2022 Model (birim
  fiyatı:
  62.900 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Çekiliş 16.08.2022 tarihinde saat 13.00’da Ünalan Mah. Libadiye
  Cad.
  No:81, 34700 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Emaar Square Mall ortak alanında, noter
  huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler
  19.08.2022
  tarihinde Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat

  yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden
  Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. sorumlu
  tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazan
  ması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede

  yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir fiş/fatura aslının veya e
  arşiv faturanın ibrazı zorunludur. Fiş/fatura aslının veya e
  arşiv faturanın okunabilir şekilde saklanması
  katılımcıların sorumluluğundadır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
  Türkiye’de ikamet eden yabancı
  uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur.
  Bu kampanyaya Emaar
  Libadiye Gayr
  imenkul Geliştirme A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları, Emaar
  Square Mall içerisinde yer alan mağaza sahipleri, mağaza çalışanları, güvenlik, teknik ve temizlik elemanları,

  tüzel kişiler ile 18 yaşından
  küçükler katılamazlar, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
  Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal

  yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul
  etmiş sayılır.
  *Görsellertemsilidir.


Yorum yapın