20 TL OPET YAKIT PUAN

 

 20 TL değerinde Opet Yakıt Puan kazanacaktır.


Hediye

 • 20 TL Opet Yakut Puan

Son Katılım Tarihi

30 Kasım 2022


Katılım

75 TL ve üzeri Feast ürünü satın alan


Koşullar

  • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde Qumpara uygulamasına fiş/faturalarını yüklemeleri gerekmektedir.
  • Tüketicilerin, alışveriş fiş/fatura tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde alışveriş fişini Qumpara uygulamasına yüklememesi ve başvuruda bulunmaması halinde kampanya katılım haklarını kaybedecektir.
  • Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fiş/faturaları geçersiz sayılır.
  • Gönderilen fiş/faturalar en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kazanmış olduğu ödül bilgisi uygulama içerisinden iletilir.
  • Kampanyadan bir katılımcı en fazla 3 kez ödül kazanabilir.
  • Kampanyadan kurum ve kuruluşlar ve mağaza çalışanları yararlanamaz. Tüzel kişiler kampanyadan ödül kazanamazlar.
  • 18 yaş altı kişiler kampanyadan yararlanamaz, katılsalar dahi ödül almaya hak kazanamaz.
  • Tüketicilerin, kampanya koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ve/veya geçersiz bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır işleme alınmaz.
  • Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi kopyası ve sevk irsaliyesi, bilgi fişi ile yapılan katılımlar kabul edilmemektedir. Yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir, sadece Qumpara uygulamasının standartlarına uygun olacak şekilde cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar bakımından geçerli olacaktır. Buna göre sadece çıplak gözle okunabilen, bulanık olmayan orijinal fiş fotoğrafı ile katılım sağlanabilmektedir.
  • “Muhtelif Ürün” “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılım sağlanamaz, ödül kazanılamaz.
  • Yemek kartı ile yapılan alışveriş fiş/faturalarıyla kampanyaya katılım sağlanamaz.
  • Kampanyada hediye edilecek ödül sayısı stoklarla sınırlıdır, belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.
  • Ödül kullanımı ile alakalı detaylı bilgiler Kampanya Katılım Koşullarının en alt maddesinde bulunmaktadır.
  • Opet Yakıt Puan, Qumpara kullanıcıları arasında transfer edilemez, kullanıcı olmayan 3. kişilere kullandırılamaz. Para ile satılamaz. Nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilemez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.
  • Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
  • Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren ödüllerin yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan Yakıt Puan’a ilişkin Opet ve Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Kullanıcı, kullanım hakları ve aboneliği kendisine ait tek bir telefon hattı ile üyelik oluşturabilir. Kullanıcı bir cihazdan birden fazla üyelik oluşturamaz. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine ait tüm bilgileri, doğru, eksiksiz vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisine ait olmayan, yanıltıcı, 3. kişilere ait veya sahte bilgilerle oluşturulan veya tek bir cihazdan farklı bir telefon numaralarına bağlı olarak oluşturulan tüm üyeliklerden adli ve cezai olarak sorumlu olacağını bilir.
  • Farklı e-posta adresleri ve telefon numaraları ile aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım, kurallara aykırı olup; tespiti halinde, hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı her bir kampanyadan (farklı numaralar ile üyelik gerçekleştirse dahi) kampanya koşullarında belirtildiği adette kazanabilmektedir.
  • Qumpara kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yolu ile talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in Kullanıcı’nın üyeliğini askıya almaya veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu madde kapsamında askıya alınan hallere rağmen Milli Piyango İdaresi düzenlemeleri kapsamında herhangi bir nedenle çekilişe katılma hakkını elde ettiği hallerde, askıya alınma ve kötüye kullanım sebebi ile sadece mevzuatla sınırlı olmak üzere sadece çekilişe katılabileceğini, uygulama üzerinden başka hiçbir kampanyaya katılamayacağı, uygulamadan sadece ilgili mevzuat nedeni ile geçici olarak çekilişle sınırlı olmak üzere yararlanabileceğini bilir. Şirketin Kullanıcının işbu madde kapsamında kampanyalara katılımını sınırlama ve kampanyadan yararlandırmama hakkı saklıdır.
  • Tüketiciler, kampanya dahilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını ve Feast ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
  • Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. ve Feast savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
  • Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder.
  • Ürünün iade edilmesi halinde katılımcının, bu Kampanya Koşulları kapsamında aldığı hediyeyi veya Kampanya kapsamında hak kazandığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir.
  • İşbu Kampanya, Nobium Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. şirketi (“Qumpara”) tarafından düzenlenmektedir.
  • Kampanyaya dahil olan firmalar kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve istediği zaman kampanyayı sona erdirebilir. Değişiklikler, Qumpara uygulamasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.
  • Promosyondan yararlanmak isteyen herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. Qumpara önceden haber vermeksizin kampanyanın her türlü içeriğini değiştirme, iptal etme, tarihinden önce bitirme hakkını saklı tutar.
  • Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte olup, iş bu teyit neticesinde sunulan fiş ve faturalar Vergi Usul Kanunu 359 vd maddeler kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespiti halinde bu eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
  • Sahte fatura düzenlenme ve bunu kampanya kapsamında sunma eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı firmamız tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Bu hususta tüm hukuki haklarımız saklıdır.
  • Uygulama içerisindeki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişler ile ilgili Apple Inc. ve Google Inc. Şirketinin herhangi bir katılımı, sponsorluğu veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple Inc. ve Google Inc. sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple Inc. ve Google Inc.’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.
  • Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na Qumpara uygulaması üzerinden erişilebilir.
  • Burada geçen Kampanya Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

   

  OPET – YAKIT PUAN KULLANIM KOŞULLARI

  • Yakıt Puanlar 7 Aralık 2022 tarihinde yüklenecektir.
  • Kazanılan hediye Opet Yakıt Puanlar, katılımcıların cep telefonuna yüklenecektir.
  • Yüklenen Yakıt Puanlar 30 Ocak 2023 tarihe kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.
  • Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini OPET istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.
  • Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.
  • Harcanmayan hediye yakıt puanlar 31 Ocak 2023 tarihinde silinecektir.

 

Diğer Çekilişler
Opet Hediye Çeki
Opet Hediye Çeki

Opet istasyonlarında geçerli 50 TL değerinde Yakıt Puan hediye edilecektir.

Yorum yapın